Zoeken

Sluit zoeken
Dutch Design Awards 2020

Water as Leverage for Resilient Cities Asia

3D viewing room
Semarang, Indonesia
© Cynthia van Elk | Water as Leverage
Dit project is onderdeel van Dutch Design Awards 2020

Steden worden wereldwijd hard geraakt door klimaatverandering en verdergaande verstedelijking. Tegelijkertijd zijn steden onderdeel van de oplossing, waarbij water als verbindend element de katalysator en hefboom is voor duurzame ontwikkeling.

Want water is wereldwijd niet alleen het belangrijkste risico, maar ook de grootste verbindende uitdaging. Water biedt de mogelijkheid voor transformatieve en duurzame impact en alomvattende culturele verandering.

Dat is de gedachte achter ‘Water as Leverage’ (WaL): een integrale en inclusieve aanpak om te komen tot transformatieve, ontwerpgedreven oplossingen voor complexe stedelijke uitdagingen, en zo een bijdrage te leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs en de duurzame ontwikkelingsdoelen. Ook degenen die normaliter projecten financieren en uitvoeren, voelen zich daardoor ‘hoeders van het gedachtengoed’. En ook de kwetsbare groepen voor wie het programma is bedoeld, zijn zelf vanaf het begin betrokken in een proces dat als doel heeft hun leefomgeving te verbeteren.