Zoeken

Sluit zoeken
Archiprix 2020

Permeable Borders

3D viewing room
Cover - Strategic design - case Curicica
Felipe Chaves Gonzalez (author)
Dit project is onderdeel van Archiprix 2020

De markgerichte ontwikkelingen en het elitair beleid transformeerden Rio de Janeiro tot een gefragmenteerd gebied van gepolariseerde gemeenschappen. Voorliggend project pleit voor een alternatief ontwikkelingsproces, dat de integratie en emancipatie van kwetsbare groepen in de stad bevordert.

Meerdimensionale grenzen -ideologische, ruimtelijke, economische, ecologische en institutionele- verdelen de stad en vergroten de blootstelling van kwetsbare groepen aan risico’s en onzekerheden.

Wat als deze gemeenschappen onderdeel zouden vormen van het ontwikkelingsproces? Hoe kunnen ruimtes van coproductie het aanpassingsvermogen vergroten en de integratie van kwetsbare contexten in Rio de Janeiro bevorderen?

Het voorgestelde plan is opgebouwd rond vier contextspecifieke strategieën: sociale emancipatie, ecologische capaciteit, openbare ruimte en huisvesting. Omgezet in onafhankelijke, maar aanvullende acties tonen ze de ruimtelijke, functionele en institutionele mogelijkheden voor een alternatief ontwikkelingsproces.

Het ontwerp biedt geen rigide definitieve oplossing maar is opgevat als een open en flexibel project. Het legt de kansen bloot die door lokale gemeenschappen en instellingen kunnen worden vormgegeven, volgens hun eigen omstandigheden en wensen.

Samengevoegd tot een actieboek, vormt het een instrument om lokale medewerkers te ondersteunen bij het co-produceren van ruimtes met potentieel – en stimuleert zo de dialoog tussen top-down en bottom-up benaderingen.