Zoeken

Sluit zoeken
[UN]SOCIAL DESIGN MUSEUM
Who claims love?

In the name of <3

3D viewing room
In the name of <3
Charlie-Camille Thomas (êkhô studio)
Dit project is onderdeel van [UN]SOCIAL DESIGN MUSEUM

In the name of <3 onderzoekt het gebruik van het hartsymbool in de context van sociale media en de verspreiding van aanzetten tot haat. Tegelijkertijd stelt het de voordelen in vraag van een toenemend liefdesdiscours in nationalistische propaganda van extreemrechtse bewegingen, die vaak racistische

Het hart wordt vaak omschreven als een universeel symbool voor liefde, maar de geschiedenis suggereert anders: het staat dichter bij een zakelijk en politiek medium, ingebed in hedendaagse onevenwichtigheden van klasse, geslacht en ras. Het goedaardige en schijnbaar onschuldige hartsymbool verbergt een veel complexer verhaal dan het oppervlak doet vermoeden. Binnen de context van online forums en sociale mediaplatforms wordt het hartsymbool vaak gebruikt voor het uitdragen van aanzetten tot haat. Er is ook een groeiend liefdesdiscours binnen nationalistische propaganda van zowel nieuwe als bestaande extreemrechtse bewegingen en partijen, die vaak racistische en seksistische ideologieën verbergen onder het mom van liefde.

Door een historische, technologische en politieke lens wil dit project de problematiek rond het hartsymbool blootleggen. Door zich te verdiepen in kwesties als de onbekende oorsprong van het symbool, (digitaal) kolonialisme, gegevenskapitalisatie en het vermijden van censuur, probeert In the name of <3 de oppervlakkigheid te tonen van een symbool dat vol liefde zou moeten zijn.