Zoeken

Sluit zoeken
Dutch Design Awards 2020
Innoveren voor het psychisch welzijn van toekomstige generaties

Redesigning Psychiatry

3D viewing room
Redesigning Psychiatry
Dit project is onderdeel van Dutch Design Awards 2020

Redesigning Psychiatry is een innovatienetwerk waarin ontwerpers, filosofen, experts en ervaringsdeskundigen samen met een aantal innovatieve organisaties een gewenst toekomstbeeld voor de geestelijke gezondheidszorg voor 2030 ontwikkelen.

Redesigning Psychiatry richt zich op twee fundamentele vragen:

De eerste vraag is hoe de wereld van 2030 er uit ziet en hoe deze wereld invloed heeft op ons psychisch welzijn. We onderzoeken hoe veranderingen in de manier waarop we leven ons psychisch welzijn beïnvloeden en hoe mensen in deze nieuwe wereld kunnen vastlopen.

De tweede vraag is de vraag wat in essentie een psychisch probleem eigenlijk is. Als we in de huidige tijd kijken is het denken in stoornissen dominant. We zijn geneigd zowel de oorzaken als de oplossingen van een psychisch probleem bij het individu te leggen. Redesigning Psychiatry is ├ę├ęn van de bewegingen in Nederland die pleit voor een andere manier van kijken. Ons uitgangspunt is dat de mens en de omgeving met elkaar verweven zijn. Het zijn de complexe interacties binnen mensen, tussen mensen en tussen mensen en hun omgeving die ervoor zorgen dat mensen vastlopen. Naast de wetenschappelijke en filosofische onderbouwing van dit nieuwe gezondheidsconcept, spelen de ontwerpers binnen Redesigning Psychiatry een belangrijke rol door te verbeelden hoe zorg en ondersteuning er vanuit een ander paradigma uit zou kunnen zien en welke taal daarbij hoort.