Zoeken

Sluit zoeken
Privacy in the Age of the New Intimacy

(Archief) Achterhuis

Dit project was onderdeel van DDW 2020
model 1:100

Achterhuis is een plek voor de klokkenluider Edward Snowden die sinds 2013 in een totale lockdown en stateloos moet leven. Het is een ruimtelijk manifest om het belang van begrippen als ‘transparency’ en ‘privacy’ te adresseren.

Aan de hand van het begrip ‘encryption’ is een labyrintische configuratie van private, publieke en openbare ruimtes gemaakt waarin de wisselwerking tussen verdwijnen en verschijnen ruimtelijk is georganiseerd.

conceptual cross-section

Location canal belt Amsterdam

Interface canals

Protocol: design method/ mass-void study

Andere deelnemers

Privacy in the Age of the New Intimacy

Vorige Volgende

Andere deelnemers

Privacy in the Age of the New Intimacy