Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma '21

Onze Energie, Ons Landschap

Design Challenge

Design Challenge Onze Energie Ons Landschap — © Volle-Kracht, Marcel Sloots

Hoe kunnen we een geluidswerend ontwerp maken, waarbij energieopwekking wordt gekoppeld aan de omringende natuur en ook de verbeelding wordt aangesproken? Dit laten de ontwerpen van 6 teams o.l.v. Cécilia Gross, Frank Talsma, Lars v. Vianen, Marieke de Keijzer, Matthijs la Roi and Paul de Kort zien

Expositie Design Challenge Onze Energie Ons Landschap door Kunstloc Brabant en SSB

Hoe kunnen we een geluidswerend ontwerp maken, waarbij energieopwekking wordt gekoppeld aan de omringende natuur en ook de verbeelding wordt aangesproken? Deze vraag staat centraal in de design challenge ‘Onze Energie, Ons Landschap’ voor het snelweglandschap van de A67 ter hoogte van de Strabrechtse Heide. Met deze opdracht willen Kunstloc Brabant en Staatsbosbeheer i.s.m. Nationaal Landschap Het Groene Woud (project ECCO) en diverse projectpartners, een stimulans geven aan het verbindend ontwerpen waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen ruimtelijke kwaliteit, energieopwekking en natuur- en landschapsverbetering. We daagden zes ontwerpteams met deze opdracht uit om oplossingen te bedenken die specifiek voor deze plek of elders in Nederland toegepast kunnen worden. De oplossingen moeten innovatiever zijn dan een stapeling van de verschillende functies en zullen de verbeelding moeten aanspreken. In combinatie met de natuur- en geluidsopgave zoeken we binnen deze prijsvraag naar slimme, duurzame en multifunctionele oplossingsrichtingen vanuit hernieuwbare energiebronnen. Gevraagd is vernieuwingszin, creativiteit en de kracht tot verbeelden.

Play video

Over Kunstloc Brabant

Als kennis- en uitvoeringsorganisatie voor Noord-Brabant zet Kunstloc Brabant zich in voor het brede kunst- en cultuurveld. Van basisschool tot podium, en van professionele maker tot amateurkunstenaar. Ook stimuleren we de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg. Oftewel: Kunstloc werkt aan het zichtbaar maken van de betekenis van kunst voor onze samenleving en aan het versterken van kunst en cultuur.
Het Vlindereffect, Team VenhoevenCS — © VenhoevenCS
Partners
Sectie-C area, Sectie C | Hal 10, Daalakkersweg 10 , Map No. E10
Map wordt geladen...
Rolstoel toegankelijk
Honden toegestaan
Toiletten aanwezig