Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Mutual Darkness of Objects

Dit project was onderdeel van DDW 2021

Mutual Darkness of Objects is een research documentatie over het ontdekken van een narratief vanuit een niet-menselijk beginpunt.

De badkamermat

In een periode van 11 weken heb ik de positie en vorm van de badkamermat gedocumenteerd wanneer dit mij frustreerden. De 28 badmat-versies die hieruit zijn voortgekomen zijn vervolgens zo nauwkeurig mogelijk nagemaakt op schaal en bewaard in keramiek. Deze sculpturen bevatten de onbezonnen, jeugdige en vitale sporen van mijn huisgenoot; een energie die ik wens te bewaren omdat het sterk contrasterend is met die van mij.
Mutual Darkness of Objects is een researchdocumentatie over het ontdekken van een narratief vanuit een niet-menselijk beginpunt. De titel refereert naar het idee dat objecten nooit direct contact met elkaar maken, net zo min als met de menselijke geest, maar een mediator nodig hebben om dergelijk contact te laten plaatsvinden. Deze ‘wederzijdse duisternis’ of ‘wederzijdse teruggetrokkenheid’ van de dingen, maakt de realiteit alleen toegankelijk met indirecte taal, zoals metaforen in esthetica en poëzie.
Binnen dit onderzoek word het object gebruikt als ‘tracer’. Door het observeren en analyseren van het object in de verschillende netwerken van handelingen waarin het zich bevindt, hoop ik een communicatieve waarde uit de variërende gebaren van het object te halen.