Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Permeance

Unearthed River Confessions

Dit project was onderdeel van DDW 2021
Collaborative Chromatographic Mapping I

'Permeance' is een conceptuele blik ontwikkeld door een rizomatisch-artistiek onderzoek dat de sporen van cadmiumverontreiniging zowel stroomopwaarts als in het verleden volgt, en zo een reeks gebeurtenissen blootlegt die gaan over rivier- en bodemvervuiling, winningsindustrieën en kolonialisme.

De rivier

De rivier de Dommel strekt zich uit over een lengte van 146 km en loopt van Peer (België) tot aan de Maas in Nederland. Ter hoogte van het Vlaamse Neerpelt, waar de rivier langs stroomt, produceren de zinkerts smelterijen al meer dan 125 jaar giftige gassen alsmede sterk verontreinigd water met opgelost zink- en cadmium. Na 85 jaar ongecontroleerde industriële lozingen in de rivier werd in de jaren 80 duidelijk dat de rivierbedding sterk verontreinigd was door zware metalen. Sindsdien worden bodemsaneringsprojecten uitgevoerd door de rivierbodem en oevers af te schrapen en deze verontreinigde grond naar elders te verplaatsen. Ondanks de saneringsprojecten en de vermindering van de directe vervuiling door de smelterijen is de concentratie van zink en cadmium in het riviersediment nog steeds gevaarlijk hoog voor zowel water- als landdieren. Deze metalen zijn doordrongen in het landschap: van de industrie naar het rivierwater, in de bodem, en geabsorbeerd door de flora en fauna. In dit verhaal fungeren cadmium en zink als tracers terwijl ze hun doordringende reis voortzetten en een spoor achterlaten die onthult hoe vervuild onze bovenmenselijke ontmoetingen werkelijk zijn.

Collaborative Chromatographic Mapping II

Chromatographic Mapping Legend

The zinc smelting industry

The Dommel river catchment area