Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Commons

Dit project was onderdeel van DDW 2021
Wave — © Wouter Kooken

The greater number zit geïntegreerd in alle samenwerkingen die Studio Anne Ligtenberg aan gaat om sociale verandering te weeg te brengen. Meer is niet altijd beter, maar wel als het gaat om de collectieve kennis dat nog niet aangesproken wordt.

Commons

Deze Dutch Design Week presenteert Studio Anne Ligtenberg drie nieuwe projecten in de expositie ‘Commons’.

De drempel voor slachtoffers van seksueel geweld om hulp te krijgen moet omlaag. In samenwerking met hulporganisatie Blauwe Maan werkt Studio Anne Ligtenberg aan #YouToo? om de kunde onder hulpverleners om seksueel misbruik bespreekbaar te maken te vergroten. Samen met meer dan 200 organisaties, hulpverleners, ervaringsdeskundigen en slachtoffers wordt er gewerkt aan een platform met adviezen voor hulpverleners om een handreiking te kunnen bieden aan de vele stille slachtoffers die geen hulp krijgen.

Wat te doen als het zorgsysteem niet meer weet wat te doen met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag? Met het project Wave, geïnitieerd door de Universiteit van Humanistiek en Centrum voor Consultatie en Expertise, heeft Studio Anne Ligtenberg twee jaar lang twee verschillende cliënten gevolgd die vastgelopen zijn in het zorgsysteem. Project Wave gelooft dat een frisse blik van buitenstaanders tot nieuwe perspectieven leidt en het stramien in de zorg doorbroken kan worden. De uitkomsten van Studio Anne Ligtenberg zijn in de expositie ‘Commons’ voor het eerst te zien.

Wat wil jij worden als je later oud bent? Branchevereniging ActiZ stelde ons de vraag; Wat als de samenleving zo is ontworpen dat het leven van pluriforme groepen ouderen (in de buurt en in verpleeghuizen) een vanzelfsprekende wezenlijke plek in de samenleving heeft? Tijdens de Dutch Design Week gaan we met de bezoeker in gesprek hoe zij hun oudere dag willen vormgeven. Wat heb jij te geven en wat kom je halen?

Wave — © Wouter Kooken

#YouToo?