Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) ArtEZ IN_architecture alumni 2021

Exploring the field of IN_

Dit project was onderdeel van DDW 2021
Exploring the Field of IN_ — © Christiaan de Bruijne

IN_architecture moedigt studenten aan om de grenzen van zichzelf en van de discipline op te zoeken.

Exploring the field of IN_

In een wereld die voortdurend verandert, moet een ontwerper zich steeds kunnen verhouden tot nieuwe vragen. Het is niet genoeg om een mooi product of ruimte te ontwerpen die iets zegt over vandaag. Vandaag is snel achterhaald. Met deze snelheid van verandering moet de ontwerper op zoek naar de grenzen van het vertrouwde, want het onbekende doet zich snel voor. Deze nieuwe realiteit vraagt om een andere ontwerper dan voorheen: werken vanuit een onderzoekende en open houding.

IN kijkt kritisch naar de omgeving waar ontwerp, ambachtelijkheid, verhalen vertellen en onderzoek altijd een reactie is op de ander of op een maatschappelijke kwestie.