Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma '21

A moment of quietude

'A moment of quietude' - visual impression

A moment of quietude kijkt naar de waarde van ruimtes voor rouw in zorginstellingen.
We kijken naar wat deze kamers de bewoners van zorginstellingen kunnen bieden als we rouw vanuit een breder perspectief benaderen.

A moment of quietude kijkt naar de waarde van ruimtes voor rouw in zorginstellingen.

Tegenwoordig hebben de meeste zorginstellingen een stiltekamer, die de bewoners een ruimte biedt om te rouwen om hun verloren dierbaren. En hoewel deze kamers een speciale plek bieden voor rouw, hebben ze vaak een nauwe benadering van het onderwerp. Vaak zijn herdenking en religie de belangrijkste onderwerpen die in deze kamers aan de orde komen.
Maar voor de mensen die in deze zorginstellingen wonen, is het onderwerp van verlies veel breder dan het verlies van hun dierbaren alleen. Ze worden geconfronteerd met het verlies van hun oude leven, van hun onafhankelijkheid en soms een deel van hun waardigheid.

In A moment of quietude kijken we wat deze kamers de bewoners van zorginstellingen kunnen bieden als we rouw vanuit een breder perspectief benaderen.
Door gesprekken met bewoners, geestelijk verzorgers, verplegend personeel en psychologen krijgen we inzicht in de behoeften van de mensen die de stilteruimtes gebruiken. Door deze bevindingen creëren we een ruimte die de bewoners niet alleen een plek biedt om hun verloren dierbaren te herdenken, maar die ook ruimte biedt voor reflectie.
Met een steeds groter wordende groep mensen van leeftijd, is het nu, meer dan ooit, tijd om op een holistische manier naar zorg te kijken. Zodat ze de ruimte krijgen om op een waardige manier om te gaan met verdriet en rouw.

Over Studio Hedwich Hooghiemstra & Studio Aline Gerards

Hedwich Hooghiemstra houdt zich bezig met de impact van de gebouwde omgeving op de gebruiker. De producten en ruimtes die ze ontwikkelt, creëren verwondering en genereren op onderbewust niveau een specifieke gemoedstoestand. Haar werk voegt maatschappelijke waarde toe aan een wereld op zoek naar sereniteit.

Aline Gerards is sociaal ontwerper en onderzoeker wiens werk draait om het visueel vertalen en communiceren van emoties om zo verbinding te maken met anderen.
'A moment of quietude' visual impression
Partners
Sectie-C area, Sectie C | Hal 10, Daalakkersweg 10 , Map No. E10
Map wordt geladen...
Rolstoel toegankelijk
Honden toegestaan
Toiletten aanwezig