Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) A moment of quietude

Dit project was onderdeel van DDW 2021
'A moment of quietude' - visual impression

A moment of quietude kijkt naar de waarde van ruimtes voor rouw in zorginstellingen.
We kijken naar wat deze kamers de bewoners van zorginstellingen kunnen bieden als we rouw vanuit een breder perspectief benaderen.

A moment of quietude kijkt naar de waarde van ruimtes voor rouw in zorginstellingen.

Tegenwoordig hebben de meeste zorginstellingen een stiltekamer, die de bewoners een ruimte biedt om te rouwen om hun verloren dierbaren. En hoewel deze kamers een speciale plek bieden voor rouw, hebben ze vaak een nauwe benadering van het onderwerp. Vaak zijn herdenking en religie de belangrijkste onderwerpen die in deze kamers aan de orde komen.
Maar voor de mensen die in deze zorginstellingen wonen, is het onderwerp van verlies veel breder dan het verlies van hun dierbaren alleen. Ze worden geconfronteerd met het verlies van hun oude leven, van hun onafhankelijkheid en soms een deel van hun waardigheid.

In A moment of quietude kijken we wat deze kamers de bewoners van zorginstellingen kunnen bieden als we rouw vanuit een breder perspectief benaderen.
Door gesprekken met bewoners, geestelijk verzorgers, verplegend personeel en psychologen krijgen we inzicht in de behoeften van de mensen die de stilteruimtes gebruiken. Door deze bevindingen creëren we een ruimte die de bewoners niet alleen een plek biedt om hun verloren dierbaren te herdenken, maar die ook ruimte biedt voor reflectie.
Met een steeds groter wordende groep mensen van leeftijd, is het nu, meer dan ooit, tijd om op een holistische manier naar zorg te kijken. Zodat ze de ruimte krijgen om op een waardige manier om te gaan met verdriet en rouw.

'A moment of quietude' visual impression