Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) The Embassy of Inclusive Society

Dit project was onderdeel van DDW 2021
Schaalloos by Wouter Corvers — © Evita Copier

Hoe kunnen ontwerpers bijdragen aan een samenleving waarin iedereen zich gezien en gerepresenteerd voelt?

Een inclusieve samenleving

Een inclusieve samenleving is een open samenleving die inzet op de participatie van iedereen, een samenleving waarin elke burger een aandeel heeft en waar de notie van wederkerigheid centraal staat. Ook is het een samenleving waarin iedereen zich gezien en gerepresenteerd voelt. In Nederland worden die noties veelal als vanzelfsprekend gezien, bij wet zijn we immers allemaal gelijk, maar in de praktijk is het verre van een vanzelfsprekendheid.

Hoewel de discussie over dit thema in de samenleving breed wordt gevoerd, gebeurt dit in de ontwerpsector slechts mondjesmaat. En dat is gek: ontwerpers ontwerpen namelijk voor iedereen, terwijl het Nederlandse ontwerpveld nog geen eerlijke representatie is van de samenleving. Ontwerpers met een niet-Westerse culturele achtergrond, vrouwelijke ontwerpers, ontwerpers uit lagere economische klassen en ontwerpers met een fysieke beperking zijn ondervertegenwoordigd. Voornamelijk hoogopgeleide witte mannen ontwerpen producten die iedereen gebruikt, waardoor die niet altijd passen bij de identiteit, levensstijl of culturele achtergrond van de gebruikers.

De Embassy is in eerste instantie een pleidooi voor een meer divers en inclusief ontwerpveld. Een pleidooi voor een groter aantal ontwerpers met een diverse en inclusieve achtergrond. Op Dutch Design Week 2021 presenteren we divers tal van uiteenlopende ontwerpprojecten en een actieve vorm van samenwerking tussen diverse groepen uit onze samenleving.