Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Labyrinth: The Art of Changing Direction

“Het pad naar de toekomst is geen rechte lijn, maar een aanhoudend zoeken, dwalen en vanrichting veranderen.”

Dit project was onderdeel van DDW 2021
Labyrinth: The art of changing direction — © Overtreders W

Op Dutch Design Week 2021 presenteert architect en voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade namens het College van Rijksadviseurs en samen met World Design Embassies een tentoonstelling in de vorm van een labyrint.

De kunst van richting te veranderen

De tentoonstelling is een vertaling van zijn essay ‘De Toekomst van Nederland. De kunst van richting te veranderen'. Hierin beschrijft hij de grote opgaven waar we als land voor staan en hoe we antwoord kunnen geven op complexe vraagstukken als klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, maar ook woningnood, ongelijkheid, vergrijzing en eenzaamheid.

Het labyrint verbeeldt ‘de kunst van richting te veranderen’. Het gaat om het vinden van nieuwe wegen, om een nieuwe manier van kijken en handelen. Het labyrint is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel gaat over sociaal-maatschappelijke veranderingen en de zoektocht naar solidariteit. Het tweede deel gaat over onze hang naar controle in onzekere tijden – in positieve en in negatieve zin. En het derde deel gaat over ons vermogen om te dromen en mooiere toekomsten te verbeelden, en roept op tot een gezamenlijk handelen vanuit solidariteit.