Zoeken

Sluit zoeken
Sustainability at Scale(s)

(Archief) TU/Delft - Unito

Producten gemaakt van CO2

Dit project was onderdeel van DDW 2021
42.kilo lounge chair — © Riel Bessai

Unito is een modulaire systeemarchitectuur waarmee functionele objecten op basis van CO2 kunnen worden gebouwd.

Carbon dioxide utilization

Wat kunnen ontwerpers doen aan bestaande CO2-concentraties? Het IPCC voorspelt dat we tegen het einde van de eeuw actief 100 gigaton van het broeikasgas uit de atmosfeer moeten verwijderen om onze 1,5C-klimaatdoelstellingen te halen. Unito onderzoekt het concept van het gebruik van koolstofdioxide, waarbij CO2 wordt beschouwd als een grondstof voor de productie van materialen gemaakt van atmosferische koolstof. Door deze materialen in producten te gebruiken, verwijdert de productiehandeling CO2 uit de atmosfeer en slaat het op in de gebouwde omgeving in functionele objecten.

Unito

Unito is een modulaire systeemarchitectuur waarmee functionele objecten kunnen worden gebouwd waarin CO2 wordt opgeslagen. Unito bestaat uit koolstofopslageenheden die zijn opgebouwd uit koolstofnegatief bio-HDPE: elke eenheid slaat 1 kg organische koolstof op die is afgeleid van 3 kg atmosferische CO2. Deze eenheden zijn met elkaar verbonden door een familie van connectoren, die vormvrijheid mogelijk maakt om functionele objecten te construeren. Door functionaliteit af te leiden uit CO2 wordt koolstofvastlegging gestimuleerd. De units zijn ontworpen om koolstof honderden jaren op te slaan, terwijl de geassembleerde objecten kunnen worden gedemonteerd en opnieuw geconfigureerd om te voldoen aan onverwachte gebruikersbehoeften. Uiteindelijk kan het biopolymeer worden gerecycled of opgeslagen in geologische putten. Deze benadering stelt een ultralange productlevensduur voor die nodig is om CO2 terug te brengen naar stabiele terrestrische putten door het op te vangen en op te slaan in de Technosfeer. Dit speculatieve concept is bedoeld om een ​​gesprek op gang te brengen over een wereld die op grote schaal is opgebouwd uit atmosferische CO2, hoe ontwerpers de klimaatcrisis kunnen aanp

Unito 1kg bio-HDPE unit — © Riel Bessai

CO2 sequestration at scale — © Riel Bessai

Unito Pieces — © Riel Bessai

Unito prototype

Andere deelnemers

Sustainability at Scale(s)

Vorige Volgende

Andere deelnemers

Sustainability at Scale(s)