Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Building Bodies

Dit project was onderdeel van DDW 2021

Voortbouwend op de reflecties in een aantal publieke gesprekken die het CRC organiseerde in het voorjaar van 2021, toont Building Bodies een meer gedifferentieerd spectrum van maatvoeringen voor de grote groepen mensen bij wie die ene standaardmaat niet past.

Door de geschiedenis heen heeft de architectuur de menselijke maat gebruikt als de sleutel tot ruimtelijk ontwerp. De idealisering van de overwegend mannelijke vorm is historisch afgeleid van allerlei onderling verbonden overtuigingen die hun oorsprong hebben in de oudheid en tot in de moderne tijd voortduren. Tot op de dag van vandaag biedt dit mannelijke ideaalbeeld de basis voor het berekenen en beredeneren van architectonische ruimte.

Architecten lijken wel tevreden te zijn met deze universele maten. En doordat zij zich blijven beroepen op de Vitruviaanse maten van de mens, Le Corbusier’s Modulor of Neuferts Bauentwurfslehre, komt de architectuur nauwelijks tegemoet aan de diversiteit van lichamen waaruit de mondiale samenleving bestaat. Zij past vooral die ene specifieke norm, het geïdealiseerde Europese mannenlichaam.

Building Bodies zoekt de confrontatie met de willekeur van deze uitgangspunten in de architectuur, en het gegeven dat de maat voor universeel ontwerp niet langer onbetwist is.