Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Toekomst zorg voor ouderen

ActiZ en Dutch Design foundation werken met ontwerpers samen aan het vraagstuk voor de zorg van ouderen

Dit project was onderdeel van DDW 2021
Studio Anne Ligtenberg

Door de vergrijzing hebben steeds meer ouderen zorg nodig en zijn er relatief minder mensen die in de zorg kunnen werken. Dit vraagt om fundamentele keuzes. Met nieuwe ontwerpen van vooruitstrevende designers en voorbeelden uit de sector tonen we hoe de toekomst van de ouderenzorg eruit kan zien.

Maatschappelijk vraagstuk

De vergrijzing van de samenleving zorgt voor steeds meer ouderen die zorg nodig hebben en maakt dat relatief minder mensen als zorgprofessional kunnen werken. Als samenleving moeten we, nieuwe, fundamentele keuzes maken over hoe we de zorg voor ouderen en chronisch zieke mensen willen inrichten. Om hen straks ook kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen bieden. Niets doen is geen optie. De zorg moet verder innoveren en de samenleving zal zelf zorgzamer moeten worden.

Gedeelde verantwoordelijkheid

In een duurzame ouderentoekomst willen we dat dit gewicht van en de verantwoordelijkheid voor een goed dagelijks leven voor ouderen niet alleen op de zorgsector leunt maar, daar waar het kan, op de hele maatschappij — inclusief uiteraard ouderen zelf. Naast de nodige specialistische zorg is ouderen een goede oude dag bieden een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Want waarom zouden anderen, zoals supermarkten, wijkverenigingen, het lokale restaurant, de buren of scholen, niet een deel van de vragen die horen bij een goed dagelijks leven - ook voor ouderen - overnemen? En wat zouden ouderen zelf kunnen betekenen voor anderen, zeker als zij worden ondersteund door laagdrempelige, menselijke technologie. Zo’n fundamenteel andere blik vraagt om een systemische benadering om de zorg en ook delen van de samenleving anders te organiseren. En wel op zo’n manier dat het mensen in staat stelt bij te dragen, waarbij het creëren van een netwerk van mensen uit alle generaties van essentieel belang is.

Samenwerking met de Dutch Design Foundation

ActiZ is een samenwerking met het What if Lab van de Dutch Design Foundation aangegaan, omdat we van mening zijn dat designers met hun frisse blik en verbeeldingskracht in staat zijn om ons te laten zien hoe en ervaren hoe de zorg voor ouderen er in de toekomst uit kan zien. Studio Anne Ligtenberg is gevraagd om concrete producten, services en concepten te ontwikkelen die de wederkerigheid tussen ouderen en jongere generaties bevordert. Het bureau We are Social Rebels gaat ook aan de slag met wederkerigheid, maar specifiek rond nieuwe woonvormen die het samen leven van verschillende generaties stimuleert in een wijk.

Via de tentoonstelling op de Dutch Design Week willen we onder het brede publiek de urgentie van het maatschappelijk vraagstuk van een toekomstbestendige ouderenzorg onder de aandacht brengen. De concepten van de twee ontwerpbureaus worden getoetst en we geven een aantal mooie initiatieven binnen de sector een podium. Ontwerpers en bedrijfsleven willen we interesseren voor dit vraagstuk, in verbinding brengen met de sector ouderenzorg, en stakeholders in de zorg voor ouderen betrekken bij het vraagstuk.