Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma '21

50 Years of CASA Vertigo: from KSA to CASA

50 Years of CASA Vertigo: from KSA to CASA

CASA Vertigo, samen met de Curatorial Research Collective, presenteert '50 Years of CASA Vertigo: From KSA to CASA,' een retrospectieve tentoonstelling die duikt in de geschiedenis en erfgoed van de tentoonstelling- en evenementencommissie CASA Vertigo binnen TU Eindhovens Architectuur faculteit.

From KSA to CASA

Op 1 oktober 1970 werd de Kommissie Speciale Aktiviteiten opgericht binnen TU Eindhovens Faculteit van Architectuur en Stedenbouw. Gecreƫerd met de ambitie om de architectonische horizon van de school en haar studentenbestand te verbreden, bestond het mandaat van de commissie uit het organiseren van tentoonstellingen, excursies, colleges en andere activiteiten gerelateerd aan architectuur. Al zeer spoedig stelde de commissie een profiel vast gebaseerd op het continue bevragen van de grenzen van de architectuur. Door het organiseren van tentoonstelling en colleges, werden intellectuele discussie en confrontatie gestimuleerd als basis elementen voor het ontwikkelen en verheffen van de architectuurcultuur binnen de faculteit.

Tegen 1980 had de KSA al talrijke tentoonstellingen georganiseerd rondom architectuur en haar aanliggende disciplines. Van visuele kunst tot typografie, van geschiedenis tot uitheemse architectuur, het eclectische oeuvre tentoonstelling van de KSA bevorderde ideeĆ«n die vaak op gespannen voet stonden met het dominante discours. Halverwege de jaren negentig van vorige eeuw veranderde de commissie haar naam naar KaSA om te signaleren dat er een toenadering werd gezocht met het ontdekken van architectuur binnen de disciplinaire grenzen van de faculteit zelf. De huidige naam van de commissie, CASA Vertigo, werd geĆÆntroduceerd in 2004 toen de faculteit verhuisde naar het voormalige scheikunde gebouw op de campus van de TU/e, het huidige Vertigo gebouw. Gedurende haar 50 jaar van ononderbroken activiteit heeft CASA veel verandering en aanpassing gekend. Haar doel is echter altijd hetzelfde gebleven: het verbreden van de architectonische horizon en het verheffen van de architectuurcultuur binnen de faculteit.

Deze tentoonstelling biedt een overzicht van het voorgenoemde traject door het onthullen van CASAā€™s veelzijdige karakter, academische principes en haar voortdurend ontwikkelend pedagogisch ambitie. De installatie biedt een parallelle presentatie van niet alleen 500 tentoonstellingen, evenementen en publicaties als ook het werk achter de schermen die dit mogelijk maakte. Hoewel deze dualiteit aanwezig is in elke tentoonstelling of evenement wordt het ditmaal gesignaleerd en geaccentueerd om CASAā€™s creatief proces uit te vergroten en tentoon te stellen. Zowel interactief als informatief poogt 50 Years of CASA Vertigo: From KSA to CASA een verhaal over te dragen van vele kenmerkende en onderscheidende karakters. De installatie probeert improvisatie niet te verhullen maar belicht in plaats daarvan de rauwheid van het achterliggende creatieve proces. De tentoonstelling moet worden beschouwd als een opslag van ideeĆ«n met een intrinsiek dialoog tussen binnen en buiten, ofwel het proces versus haar resultaten. Door de enorme diversiteit van invalshoeken waarmee CASAā€™s oeuvre wordt benaderd poogt de tentoonstelling KSAā€™s erfgoed voort te zetten door opnieuw tot onze verbeelding te spreken

Over CASA Vertigo & Curatorial Research Collective

CASA Vertigo

CASA Vertigo opereert binnen TU Eindhovens faculteit voor Architectuur en Stedenbouw en cureert en organiseert tentoonstellingen en evenementen rondom architectuur en haar verwante disciplines.

Curatorial Research Collective

De CRC is een interdisciplinair onderzoeks- en ontwerpgroep die de theorie en praktijk binnen architectuur cultuur kritisch benaderd door het bevragen van veelvoudig discours en bredere maatschappelijke kaders.

Installation View

Constructing Eames: Connections, 1979

Opening Dom Hans van der Laan Exhibition, 1982

Toon Leemans: Nature's Additions Situations, 1973

Station area, TU/e | Vertigo | Plaza, Groene Loper 6 , Map No. D14
Map wordt geladen...
Rolstoel toegankelijk
Honden toegestaan
Toiletten aanwezig