Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Extinction Claims

Dit project was onderdeel van DDW 2021
Design by Gabriela Baka

Dit project combineert het juridische concept rechtspersoonlijkheid van natuur met de jurisprudentiële theorie over recht van natuur op basis van rechtszaken over klimaatverandering, ecocide-aanklachten en wereldwijde klimaatverdragen om juridische rechten en bescherming toe te kennen aan de natuur.

Financiële genoegdoening

Cirio wil de internationale olie-, gas- en koolstofbedrijven aanklagen die met opzet meer dan 70 procent van alle broeikasgassen hebben uitgestoten, waardoor grote schade is toegebracht aan de ecosystemen op aarde en de soorten die daarvan afhankelijk zijn om te overleven, en hun misdadige praktijken tientallen jaren in de doofpot hebben proberen te stoppen. In het kader van dit project worden deze bedrijven aangeklaagd en verzocht om financiële genoegdoening. Die compensatie wordt berekend met het algoritme van Cirio dat het economische concept van de bestaanswaarde integreert via contingente waardering in combinatie met uitstootgegevens uit de attributiewetenschap.

De financiële genoegdoening is bestemd voor de financiering van de instandhouding van bedreigde diersoorten waarvan de natuurlijke omgeving door de klimaatcrisis wordt bedreigd, en om de veroorzakers van de uitroeiing van en de enorme schade aan deze levende wezens juridisch ter verantwoording te roepen.

Attributiewetenschap

Centraal in dit project staat de zogeheten attributiewetenschap, waarmee wetenschappelijk wordt vastgesteld welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor de recente opwarming van de aarde en de daarmee samenhangende klimaatveranderingen. Om te bepalen wie in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de klimaatcrises, zijn de gegevens van grote olie-, gas- en koolstofbedrijven opgenomen in de centrale datasets van de Carbon Majors (grote uitstoters). Deze datasets worden gecombineerd met geaggregeerde gegevens over massale uitstervingen van de IUCN Rode Lijst. Daaruit wordt vervolgens berekend hoe de natuurlijke wereld economisch en juridisch recht heeft op genoegdoening van de bedrijven die willens en wetens de vernietiging van soorten en ecosystemen veroorzaken.

Onze planeet heeft momenteel te maken met een wereldwijde uitstervingscrisis die de mensheid nooit eerder heeft meegemaakt. Een van de lastigste obstakels bij de bestrijding van de massale uitsterving is het gebrek aan bewustzijn onder het publiek en actieve betrokkenheid van burgers. De burgers blijven slecht geïnformeerd en voor het merendeel niet betrokken.

Extinction Claims project and campaign

Een doel van dit project is dan ook om deze wetenschappelijke vraagstukken toegankelijker maken voor het grote publiek, en om meer participatie en een brede discussie op gang te brengen over deze onderwerpen, die over het algemeen aan de wetenschap zijn voorbehouden. Cirio heeft de gegevens van de Rode Lijst van de IUCN (een internationale unie die zich inzet voor het behoud van wilde soorten) gecombineerd met gegevens van Wikipedia en iNaturalist, om foto’s en aanvullende informatie over de soorten bijeen te brengen. De gegevens over compensatie voor afzonderlijke bedreigde soorten zijn voor de opmaak van het onlineplatform voorzien van aantrekkelijke afbeeldingen van soorten.

Daarnaast wordt dit materiaal gepresenteerd in de vorm van straatkunstcampagnes, installaties in kunstinstellingen en artikelen voor diverse media.Door wetenschap, big data, design en kunst te combineren, spreekt Extinction Claims het grote publiek rechtstreeks aan, zodat het de omvang en reikwijdte gaat inzien van de uitstervingscrisis waar onze planeet mee te maken heeft.