Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Bio Stories

Re-envisioning relationships with nature

Dit project was onderdeel van DDW 2021
Faber Futures

BIO STORIES [Eindhoven]: een forum om onze relatie met de natuur te verkennen en een positieve visie te definiëren op wat die zou kunnen zijn.

Join the circle

16:30 - 18:00, maandag 18 oktober, 2021
MOLECULES: Welke waarde hechten we aan de levende wereld?
Sprekers: Emma van der Leest, Arne Hendriks, Christien Meindertsma, Douwe Korting

16:30 - 18:00, dinsdag 19 oktober, 2021
MISSION: Welke relaties hebben we en willen we hebben met de natuur?
Sprekers: Julia Rijssenbeek, Maurizio Montalti, Roel Bovenberg, Pim Klaassen, Megan J. Palmer

16:30 - 18:00, woensdag 20 oktober, 2021
MONEY: Welke systemen, tools en infrastructuur bepalen onze relatie met de levende wereld?
Sprekers: Cindy Gerhardt, Tom Bosschaert, Lotte Asveld, Christina Agapakis

We need to talk

Al decennialang komen mensen in groepen bijeen om te spreken over de wereld om hen heen – om ideeën uit te wisselen, vragen te stellen, en betekenis en doelen vast te stellen. Nu we aan het begin staan van een nieuwe wetenschap, komt de Global Future Council on Synthetic Biology van het World Economic Forum samen om te bespreken hoe en waarom we de bouwstenen van de natuur ontwerpen en hergebruiken. Faber Futures wil het gesprek uitbreiden van gespecialiseerde wereldwijde discussies naar meervoudige perspectieven die geworteld zijn in lokale contexten - om zo de kring voor iedereen te openen.

Met het DDW-publiek onderzoekt Faber Futures hoe we kunnen samenwerken met de natuur aan een toekomst waarin rechtvaardigheid, duurzaamheid, solidariteit en bescheidenheid centraal staan.

A global network

In 2020 heeft het Wereld Economisch Forum de nieuwe Raad ‘Global Future of Synthetic Biology opgericht. Synthetische biologie verkent manieren om de bouwstenen van de ‘levende wereld’ te kunnen hergebruiken en hiermee te ontwerpen. Het is de missie van de Raad om te onderzoeken welke toekomsten hierdoor mogelijk zijn, en welke wenselijk zijn. Natsai Audrey Chieza, oprichter en CEO van Faber Futures, is lid van deze Raad en heeft het team van Faber Futures geleid bij de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor de betrokkenheid van belanghebbenden om het werk van de Raad te stimuleren en te inspireren. Het resulterende kader is BIO STORIES.

BIO STORIES is het product van een samenwerking tussen meerdere stakeholders onder leiding van Faber Futures en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de leden van de Raad Global Future van Synthetic Biology en de programmamanager van de raad, Elissa Prichep.

Het project zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun, bijdragen en begeleiding van Dr. Megan J. Palmer en Dr. Melissa Salm en dankzij de samenwerking met het Bio Policy & Leadership in Society (Bio.Polis) Initiative en de h.earth (humans+earth) grotto aan de Stanford Universiteit.

Faber Futures with Roxy Zeiher