Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma '21

Embassy of Inclusive Society - Conferentie

Dakloosheid onder jongeren voorkomen is een maatschappelijke opgave die om creativiteit, samenwerking en daadkracht vraagt. Het is een taaie opgave waar veel verschillende aspecten bij elkaar komen.

Dit programma wordt georganiseerd door:

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Jongeren Woonlab (TU/e Urban Labs, Springplank, Stichting Woonbedrijf Eindhoven), Stichting Zwerfjongeren Nederland en Kansfonds.

Dakloosheid onder jongeren voorkomen is een maatschappelijke opgave die om creativiteit, samenwerking en daadkracht vraagt. Het is een taaie opgave waar veel verschillende aspecten bij elkaar komen: betaalbaarheid, opvang, begeleiding, inkomen, woningverdeling, woningontwikkeling, stigma, maatschappelijk draagvlak. Ontwerpers kunnen een bijdrage leveren door dwars door de sectoren heen te denken en nieuwe oplossingen voor te stellen. Kunnen nieuwe woonconcepten ons helpen om beter samen te werken? Kan de ontwerpkracht van ontwerpers een bijdrage leveren aan dit complexe vraagstuk? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er voor álle jongeren een thuis is? Dit zijn de centrale vragen tijdens de thema conferentie: ‘Een thuis voor álle jongeren’. Graag nodigen we je uit om mee te denken en te praten.

Over World Design Embassies

World Design Embassies is een programma van Dutch Design Foundation met partners over maatschappelijke uitdagingen en de rol die design speelt in het ontwikkelen van nieuwe vergezichten en concrete oplossingsrichtingen.
Strijp-S area, Klokgebouw | Entresol, Klokgebouw 50
Map wordt geladen...