Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Expertmeeting Kunst en Zorg

Expertmeeting Kunst en Zorg; klaar voor een gezonde toekomst.

Dit project was onderdeel van DDW 2022
Tuin der Lasten — © Theater LeBelle - Cordaan

Zorgorganisaties Cordaan en Vitalis WoonZorg Groep en het Museum van de Geest organiseren gezamenlijk een middag over de toekomst van kunst en zorg.

Over dit evenement

Wat doet kunst met mensen en dan specifiek met mensen met een bepaalde kwetsbaarheid? Wat is de toekomst van kunst in de zorg? En hoe zorgen we ervoor dat kunstinterventies in de zorg voor iedereen toegankelijk worden en blijven?

Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de hand van enkele voorbeelden uit het land in gesprek met deelnemers/ervaringsdeskundigen, zorgmedewerkers, kunstenaars, opleidingen, beleidsmakers en designers om te zoeken naar een manier om kunst een vast onderdeel binnen de zorg te kunnen laten worden en binnen de kunstensector ook (nog) meer ruimte geven.

De afgelopen jaren is er gedegen onderzoek gedaan naar de impact van kunstinterventies in de zorg maar de vraag hoe deze voor iedereen toegankelijk kunnen worden (en wie hiervoor betaald) is nog niet beantwoord. Werkende interventies moeten stoppen omdat de subsidie op is. Inzet is nog te persoonsafhankelijk. Hoe krijg je dit op beleidsniveau verankerd? Welke rol moet de overheid hierin nemen? En opleidingsinstituten? En wordt de stem van de deelnemer genoeg gehoord?

Ook zoeken we tijdens deze middag met elkaar naar een manier om meer te kunnen samenwerken en van elkaar te kunnen leren en expertise te delen.

Programma

13:30 - Inloop

14:00 - Welkomstwoord Leon Savelkoul (Directeur Stichting Vitalis WoonZorg Groep)

14:20 - Theater LeBelle speelt illustratieve impressie van de voorstelling "In Disguise".

14:35 - Panelgesprek onder leiding van Femke Hameetman (Artistiek Directeur Dordrechts Museum) waarbij de verschillende stakeholders/rollen die betrokken zijn bij kunstinterventies aan het woord komen.

Met oa Gjilke Keuning (Kwartiermaker De Kunst van Gezondheid en Welzijn, HKU), Khadija MRabet (mantelzorger), Angela Wellink (Coördinator Welzijn & Activiteiten Vitalis), Bas Kosters (Kunstenaar), Monique Priem (Kunstenaar), Marianne van Driel (Project adviseur Fonds Sluyterman van Loo), Brigitte Ommen (Ervaringsdeskundige), Gwion Davies (Fysiotherapeut), Barbara Groot (Senior Researcher Leyden Academy on Vitality and Ageing).

15:30 - Pauze

15:45 - Keuze tussen 2 workshops

1. Workshop TaalZorg(en)

Door: Maaike Mul, Roos van Boerdonk, Miranda Poel en Wendy van Zon -Vitalis WoonZorg Groep

We gaan tijdens deze workshop samen op zoek naar de verschillende talen die we spreken, de zorg lijkt vaak een andere taal te speken dan de kunsten.

We gaan tijdens deze workshop samen op zoek naar de verschillende talen die we spreken, de zorg lijkt vaak een andere taal te speken dan de kunsten. Functie gerelateerd taalgebruik zorgt voor miscommunicatie en onbegrip terwijl we in feite allemaal hetzelfde doel nastreven namelijk de cliënt een goed en gelukkig leven bieden.

In deze workshop onderzoeken en inventariseren we onze TaalZorg(en). De bewustwording van deze verschillen biedt kansen voor de kunst en zorg over een weer.

Heb je hier ideeën over? We gaan graag met jou in gesprek over de consequenties en kansen!

2. Workshop Kunst koers
Door Madelon van Riel en Eliza Perez - Cordaan

In opvolging van het panelgesprek maken we met elkaar een praktische koers-kaart waarmee je kunstinterventies kan ontwikkelen en implementeren zonder dat je mensen vergeet te betrekken. Wie heb je nodig? Hoe komen deze bij elkaar en wat is er nodig om dit te laten werken? Met als doel uiteindelijk een artistiek hoogstaand traject gedreven vanuit de wens van de deelnemer.

16:40 - Video Dementees

16:45 - Godfried Barnasconi (Voorzitter raad van bestuur Cordaan)

16:55 - Feestelijke afsluiting met verloting kunstwerk Outsider Art Galerie

Play video

Vitalis WoonZorg groep — © Bea Straver

Outside In Inside Out

Ambulant Kunstteam Cordaan