Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) (Re)Design with New Materialism

Dit project was onderdeel van DDW 2022
Crafting Desire — © Eric de Vries

Hoe kun je materiële cultuur evalueren door middel van ontwerp? Hoe begin je een gesprek voorbij tijdlijnen door middel van objecten? Zonder grenzen tussen artefact en de sociale wereld, ik presenteert twee projecten die onderzoeken en ontwerpen in de context van New Materialism.

Verlangen Creëren

Sociale waarden worden gematerialiseerd door ambacht en worden onderdeel van de materiële cultuur. Als bruidsschat documenteerde het ambacht van het traditionele Taiwanese bed, de ideale projectie van het huwelijk vanuit het gezin en de samenleving - genderrol, patriarchaat, vruchtbaarheid en heteroseksualiteit.

Hoe kan ik me, als queer, verhouden tot het traditionele bed binnen mijn cultuur en alles wat het vertegenwoordigt? Door de in de bednorm ingebedde machtsstructuur te deconstrueren, werd het bed een open structuur waaraan verschillende verhalen en wensen kunnen worden toegevoegd. En door het herconfigureren van de elementen die in de traditie werden gebruikt, werd een nieuw erfgoed gecreëerd om queer verlangens en perspectieven op te nemen en een relatief inclusieve materiële cultuur door te geven.

Het Moment van Glas

‘Archaeology deals in the material remains of society, in things, their associations, assemblages, environments and contexts (Olsen, B., 2012)’. Archeologie herbouwt de wereld van vroeger met onderzoek, door tastbare objecten te analyseren en de geschiedenis erachter te ontrafelen.

Een beeld voorbij tijdlijnen, hoe kunnen we het tijdperk waarin we ons nu bevinden documenteren in de vorm van een enkelvoudig object? Hoe beïnvloedt de geïndividualiseerde tendens in de industriële revolutie en de archeologietheorie de manier waarop we ons in de wereld positioneren? Gebaseerd op het verleden en de huidige wereld, speculeer ik een realiteit van 'glazen fles als toekomstig synthetisch fossiel', breid de behoefte naar de verschillende functionaliteiten van glas uit en promoot de toegevoegde waarde van crowdsourcing voor publieke geschiedenis.

Crafting Desire — © Rising Lai

Crafting Desire — © Kevin Kessels

The Moment of Glass — © Rising Lai

The Moment of Glass