Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) EDAG CityBot – an urban logistics ecosystem

De leefbare stad is een fijne leefomgeving; schoon, veilig, vriendelijk, en “smart”. EDAG’s CityBot voorziet de smart city van slimme mobiliteit.

Dit project was onderdeel van DDW 2022
EDAG CityBots at Campus FreeCity in Frankfurt — © ©EDAG Group 2022

De EDAG CityBot is een emissievrij, multifunctioneel, volledig autonoom robotvoertuig met zwermintelligentie. Dankzij modulariteit en multifunctionaliteit werkt de EDAG CityBot de klok rond en past zichzelf direct aan aan de acute logistieke behoeften voor het transport van mensen en goederen.

Als mobiliteit stopt, worden onze steden onleefbaar

Overbelaste wegen, chronisch gebrek aan parkeerruimte, overal mensenmassa's - is het in de constant groeiende steden wereldwijd realistisch om zelfs maar over verkeersstroom te praten? Waar we wel over moeten praten zijn smog- en fijnstofalarmen, toenemende gezondheidsrisico's en afnemende kwaliteit van woon-, leef- en werkomstandigheden.

Het simpelweg stilleggen van het wegverkeer is geen haalbaar alternatief. Mobiliteit en reizen bepalen immers ons dagelijks leven. Het is een essentieel onderdeel van ons sociale leven op het werk en op school, in onze vrijetijdsactiviteiten en in het voorzien in onze dagelijkse behoeften.

Om individueel vervoer ook in dichtbevolkte gebieden mogelijk te houden, zijn verdere verkeers- en mobiliteitsdiensten nodig die de situatie in onze binnensteden echt verlichten. Niet in de vorm van nog meer voertuigen, die de files alleen maar langer maken, maar als game changers: mobiliteits-allrounders die de stedelijke toekomst naar een heel nieuw niveau tillen.

De visie van EDAG is: "Onze stad van de toekomst is leefbaar; schoon, veilig, vriendelijk, stil en smart". Dit is niet gebaseerd op een hypothetisch idee, maar op een haalbaar modulair concept.

Voorheen gescheiden individuele systemen worden geĂŻntegreerd in Ă©Ă©n collectief ecosysteem

Wat zal de toekomst brengen? Om deze vraag te beantwoorden, richten futurologen zich op zogenaamde megatrends; naast demografische verandering ligt de focus op verstedelijking, individualisering, digitalisering en mobiliteit.

Mobiliteit is een functie van energie, beweging en ruimte. In groeiende steden is ruimte een zeer beperkt en steeds waardevoller bezit. De beschikbaarheid en het ontwerp van ruimte bepaalt of en hoe mensen hun professionele en privédoelen bereiken, hoe hun wensen en eisen met elkaar kunnen worden verzoend en hoe ze de kwaliteit van hun woon- en werkomstandigheden kunnen verbeteren.

Voorwaarde is dat binnenstedelijke centra worden gepland met minder voertuigen, met minder parkeerplaatsen en minder milieuvervuiling, en dat voorheen afzonderlijke en individuele mobiliteitssystemen geïntegreerd worden. Dit vraagt om een holistische benadering die een specifiek gebied identificeert voor een nieuw mobiliteitsconcept, waar behalve fietsen geen andere privévoertuigen zijn toegestaan. Binnen dit gebied gedraagt de Citybot zich als een gast in een menselijke habitat, voetgangers hebben altijd voorrang - ook zonder zebrapaden.

De leefbare stad is een menselijke habitat

Het EDAG CityBot-ecosysteem betrekt alle noodzakelijke belanghebbenden bij de ontwikkeling, implementatie, exploitatie en het gebruik ervan. Als gamechanger in stedelijke logistiek zijn CityBots de helden van de leefbare stad. Mobiliteitsallrounders met een geĂŻntegreerd businessmodel in elke module.

Of het nu met een aanhanger of een rugzak is, dankzij de autonome, mechanische connectiviteit stelt modulariteit geen grenzen aan de mogelijke toepassingen en daaraan gerelateerde bedrijfsmodellen. Ze zijn naadloos geĂŻntegreerd in de slimme stad van de toekomst, waardoor slimme mobiliteit volledig kan functioneren als onderdeel van de slimme stad.

Bij de ontwikkeling van nieuwe voertuig- en mobiliteitsconcepten is hun technische validatie essentieel. Dit betekent weerstand bieden aan fysieke en kinematische wetten en de naleving van voorschriften, normen en standaarden. Voor een concept dat zo verstrekkend is als de EDAG CityBot, zullen de meeste hiervan opnieuw moeten worden gedefinieerd. De Campus FreeCity in Frankfurt waar de CityBot in de praktijk wordt getest en doorontwikkeld, toont een eerste indruk van een leefbare stad waarvoor de regels herschreven zijn.

Play video
Play video
Play video

EDAG CityBot with ride hauling passenger module — © ©EDAG Group 2022

Pedestrians always have the right of way — © ©EDAG Group 2022

EDAG CityBot cleaning the streets — © ©EDAG Group 2022

EDAG Citybot leading the way on airports