Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) NEW CRAFTS

Met NEW CRAFTS presenteren we de waarde van de digitale technieken met betrekking tot het handwerk en vice versa.

Dit project was onderdeel van DDW 2022
NEW CRAFTS — © by Crafts Council Nederland

Binnen het stimuleringsprogramma New Crafts bracht Crafts Council Nederland verschillende ambachtelijke en digitale makers samen met als doel kennisuitwisseling, experiment en onderzoek te stimuleren.

door Crafts Council Nederland

Het is een fascinerende tijd voor makers: traditionele ambachten en vaardigheden zijn weer in zwang, tegelijkertijd ontwikkelen nieuwe digitale technologieën zich in sneltreinvaart. De digitale en ambachtelijke maakdomeinen zijn enerzijds strikt gescheiden met een eigen beeldtaal en afzonderlijke ontwerp- en fabricagetechnieken. Anderzijds vervagen grenzen wanneer de domeinen elkaar ontmoeten en ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor artistieke, technische en maatschappelijke innovatie.

NEW CRAFTS

De ontmoeting tussen digitale en ambachtelijke makers is echter nog niet zo vanzelfsprekend: de meeste makers zijn gespecialiseerd in een van beide disciplines en werken overwegend individueel. Binnen het stimuleringsprogramma New Crafts bracht Crafts Council Nederland deze verschillende ambachtelijke en digitale makers samen met als doel kennisuitwisseling, experiment en onderzoek te stimuleren.

In de samenwerking wordt zichtbaar hoe digitale technieken en handwerk elkaar voorwaarts stuwen. Daarbij blijkt kennis van traditionele ambachten keer op keer essentieel: om te beoordelen wat werkbaar is binnen de kaders van de fysieke wereld, en voor daadwerkelijke uitvoering. Duidelijk wordt dat niet alleen mensen richting geven aan het proces, maar dat ook materialen en machines actieve mede- en soms tegenspelers zijn.

Met werk van:

Amandine David, Anita Michaluszko, Aram Hartsuyker, Bianca Koevoets, Daniël Maarleveld, Esmé Hofman, Eva van Kempen, Flavia Bon, Joost Jansen, Loret Karman, Marieke de Hoop, Marieke van Heesbeen, Marius Stanasel, Martine van ‘t Hul, Ming Design Studio, Nina van Bart, Rik van Veen & Roel Deden.