Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Land-Ally

Een agrarisch land, omgevormd tot participatief natuurgebied voor 'inter-species' samenwerking tussen mensen, planten en dieren.

Dit project was onderdeel van DDW 2022
Entrance portal to the Land-Ally land. — © Photo artist's own

Land-Ally is een landschappelijk social design-project in de buurt van Eindhoven. Het wordt beheerd als een plek voor interspecies samenwerking tussen mensen, planten en dieren: een alliantie met niet-menselijke entiteiten om zo het land te herstellen van het voormalige agrarische gebruik.

Onderzoek: de rol van de mens in het landschap.

Land-Ally is landbouwgrond omgevormd tot een participatief natuurgebied. Het wordt beheerd als een plek voor interspecies-samenwerking tussen mensen, planten en dieren. Het doel is om het land te herstellen van voormalig agrarisch gebruik en in plaats daarvan een alliantie te vormen met de niet-mens om hiermee het welzijn van de niet-menselijke land-gemeenschap te vergroten. Marte Mei, de initiatiefnemer, werd afgelopen najaar tijdelijk beheerder van het land in de Gijzenrooi. Haar onderzoek is begonnen met de ontdekking dat dit veld, hoewel vol met wilde bloemen, insecten, zaailingen van bomen en allerlei vogels, op de kaart van de provincie geregistreerd staat als "nog om te vormen tot natuur". Terwijl de landbouwgronden eromheen niet alleen als natuurgebied, maar ook als cultuurhistorisch waardevol werden erkend. Dit gaf de aanzet tot een design onderzoek naar de mens-centrische verhalen van nut waarop natuurbehoud is gebaseerd. Als alternatief voor de bekende modellen van rentmeesterschap en rewilding formuleerde zij de houding Land-Allyship.

Objecten om samen te werken met planten en dieren

Objecten reageren op wat er al is, in plaats van dat ze zijn ontworpen vanuit de opvatting over wat het land zou moeten uitstralen. Door te kijken naar de kwaliteiten van de planten en de dieren die al aanwezig zijn op het land, werden voorwerpen ontworpen om samen te werken met hun specifieke kenmerken, mogelijkheden of vaardigheden. Dit resulteerde in een collectie objecten, tentoongesteld op het land, en geactiveerd door de deelnemers tijdens de zorg routines. De objecten zijn modulair en bedoeld voor tijdelijk gebruik. Tijdelijk op het land geplaatst voor een jaarlijkse cyclus. Ze zullen worden verwijderd en hergebruikt in andere edities van Land-Ally. Nieuwe locaties kunnen resulteren in de ontwikkeling van nieuwe en andere objecten in reactie op de lokale omgeving aldaar. Een van de objecten is bijvoorbeeld een molshoop-gereedschap. De mol brengt diepere zandige grond naar de oppervlakte. Deze grond wordt met de tool verspreid en is ideaal om nieuwe zaden in te brengen om de variëteit van de plantengemeenschap te vergroten. Deze zaden zijn verkregen door samenwerking met Biodivers, dat wilde inheemse zaden oogst uit natuurreservaten.

Hoe kun je je verantwoordelijk voelen voor iets, als je je er niet mee kunt verbinden? Veel Nederlandse natuurgebieden zijn ingericht als park of omheind met hekken. Op het Land-ally-veld wordt iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan een van de zorg routines. Verbinding ervaren met de natuur door er zelf voor te zorgen, hands-on. E worden het hele jaar door kleine bijeenkomsten op het land georganiseerd waar re je online voor kan aanmelden. Er is een stichting opgericht, Land-Ally, om dit werk voort te zetten op andere, kleinschalige, particuliere of openbare gronden. Land-Ally doet daarom een oproep aan zowel nieuwe deelnemers als land eigenaren om deel uit te maken van het project, om te onderzoeken wat een bondgenootschap met een land-gemeenschap zou kunnen betekenen. De stichting zal ook verder werken aan het juridische kader waarbinnen land een eigen juridische entiteit kan zijn. Om dit onderzoek voort te zetten en de dialoog met een breder publiek aan te gaan, wordt er nu gewerkt aan een documentaire over het project, waarin lokale natuurbeschermers, ecologen, deelnemers en journalisten reflecteren op de rol van de mens binnen het natuurlijke landschap van Nederland.

Entrance portal to the Land-Ally land. — © Photo artist's own

Molehill tool — © Photo artist's own

Zuring tool — © Photo artist's own

Wool tool