Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Connecting worlds for a better future

Dit project was onderdeel van DDW 2022
EDUBox — © Joëlle Steendam

Een open mindset voor het ontdekken van het heden en respecteren van andermans ervaringen maken het mogelijk om collectief verantwoorde toekomsten vorm te geven.

EDUBox als lerende context

Universiteit Twente nodigt je uit een bezoek te nemen aan de EDUBox, de ontmoetingsplek om gezamenlijk de toekomst van chronische gezondheid te ontdekken en vorm te geven. Denk mee over de rol die we innemen in de maatschappij, laat je inspireren door het samengaan van design en wetenschap, en ontdek hoe we positieve invloed kunnen uitoefenen op onze nog te ontwerpen gezondheidstoekomst. Hier maken we mensen bewust van hun eigen invloed op gezondheid. Met behulp van data en technologie faciliteren we het delen van zowel uitdagingen als oplossingen, bijvoorbeeld met het oog op volwassen worden. Ook stimuleren we nieuwsgierigheid in andermans perspectieven en laten we het belang beleven van gezondheid in educatie. EDUBox nodigt op toegankelijke wijze uit tot kennisoverdracht, ook op plekken waar dit ontbreekt. Deze compleet uitgeruste, zelfvoorzienende container is dankzij zijn ontwerp eenvoudig te transporteren naar verschillende plekken op de wereld.

Mini Design Ride | Mycelium: een netwerk voor individuen, voor gezamenlijke opbloei

Met het mycelium als metafoor voor het netwerk van mensen, toont deze installatie de maatschappelijke stakeholders en hoe ze verbonden zouden moeten blijven. In een bos helpt het mycelium de planten bij het delen van voedingsstoffen. Deel kennis in de samenleving, om een toekomst te creëren waarin we samen kunnen opbloeien!

Artist impression Mini Design Ride — © Berk Yilmaz