Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Regenerative Community Jam

Hoe kunnen we het leven in al zijn verschijningsvormen en diversiteit terugbrengen in onze samenleving, aan de hand van design?

Dit project was onderdeel van DDW 2022

Aankomende workshop is uitnodiging voor ieder die geinteresseerd is in het ontdekken van nieuwe denk- en designstromingen. De “regenerative design” methodiek, die het leven en de natuur centraal stellen in elke actie en beslissing.

Wat is “Regenerative Design”?

“Regeneratie” is niet zomaar een nieuw woord ter vervanging van de alomtegenwoordige term "duurzaamheid". Het is een nieuwe manier van denken, een mindshift met volledig nieuwe ambities. Met de ambitie om ons milieu te herstellen, te vernieuwen en tegelijk de samenleving te versterken.

Regenerative design gaat verder dan het in stand houden van het milieu, naar Ă©Ă©n die zijn gezondheid kan herstellen - evenals die van onszelf.

Regenerative design, faciliteerd de overgang van degeneratieve systemen die vervuilen en hulpbronnen verspillen, naar modellen die de natuur, en alle levensvormen, herstellen en gemeenschappen ondersteunen.

Hoe kunnen we de gezondheid van levende systemen herstellen in de plaatsen en gemeenschappen waarin we leven? Regeneratief ontwerp gaat over het leren zien, denken en handelen op een manier die het potentieel van de plaatsen waarin we leven respecteert, omarmd, en erop voortbouwt.

Wat kan ik van deze workshop verwachten?

In deze workshop zal je meer leren over de denkkaders van regeneratief ontwerp, en hoe pioneers in Nederland deze tot uitvoering proberen te brengen. Kom ik contact en leer hand-in-hand met lokale regeneratieve projecten, vergaar inzichten en pas deze toe in het opstellen van je eigen regeneratieve concept of ontwerp.

Wie zoeken we?

We nodigen mensen met allerlei achtergronden uit om samen te komen om te leren van bestaande verhalen en te experimenteren met ideeën voor een bloeiende regeneratieve toekomst! Door de gevarieerde projecten, experimenten en ervaringen openen we manieren voor mensen om culturele actie te ondernemen die geworteld is in langetermijndenken en zorg, collectieve verbeeldingskracht en regeneratief ontwerp. We zijn op zoek naar nieuwsgierige en enthousiaste mensen die geven om hun gemeenschap en de gemeenschappelijke ruimte die ze delen!