Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma '22

Shifting the Colonial Gaze

Pamela Mansour for Project4200

Ontwerpers beschikken over zeer krachtige instrumenten die in staat zijn systemen te ontwrichten die al tientallen jaren in werking zijn.Hoe kunnen ontwerpers,afkomstig uit verschillende delen van de wereld,met verschillende ervaringen en machtsposities,samen een vruchtbaar kader creëren voor iedere

Wereldwijde Verhalen

In deze paneldiscussie willen we ontdekken hoe het machtsspel binnen de mondiale designsector een afspiegeling kan zijn van het postkolonialisme. Welke rol spelen organisaties en ontwerpers uit eerder gekoloniseerde landen die de kolonistenmentaliteit in hun respectieve landen helpen versterken zonder dat ze dat van plan zijn? En hoe kunnen we dit omkeren?
Hoe benaderen ontwerpers uit niet-Anglo-Europese landen hun eigen ontwerppraktijk en behouden ze hun identiteit terwijl ze op een niet-conforme manier vooruitgaan? Welke rol kunnen ontwerpers uit de West-Europese wereld spelen door zich hiervan bewust te zijn en te helpen bij het dekoloniseren van design? En hoe kunnen we een inclusieve uitwisseling bevorderen?
Deze lezing wil al deze vragen beantwoorden en het concept van wat verhalen mondiaal maakt heroverwegen. Wat ontbreekt er in dit kader om van design een meer inclusief en toegankelijk veld te maken voor ontwerpers van over de hele wereld? De wetenschap dat wij als mensen emoties, gevoelens en gedachten delen. Het zijn onze persoonlijke geografische, sociale, culturele en politieke achtergronden die bepalen welke mogelijkheden ons worden geboden of verboden.

Over Project 4200

Project4200, gevestigd in Nederland, is een agent voor design; verleden, heden en toekomst. Onze rol is het promoten van de creatieve scene en het bewust maken van de connecties binnen dit veld, door de geschiedenis heen en over de continenten heen. Met een focus op Libanees design en kunst heeft Project4200 zijn naam ontleend aan de afstand tussen Beiroet en Amsterdam: 4200 KM.
Partners