Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Mina - the Smart Mirror

Hoe een pratende spiegel je zelfovertuiging vergroot. Bezoek onze meeslepende talk over Mina tijdens de Dutch Design Week 2022.

Dit project was onderdeel van DDW 2022
Mina - Digital Concept Sketch — © Nadine van den Berg

Mina is een slimme spiegel die je helpt om overtuigd te raken van je eigen potentie en kwaliteiten. De dagelijkse korte opdrachten van Mina stimuleren de groei van zelfovertuiging, zodat de gebruiker zich bewust wordt van zijn of haar eigen potentie en kwaliteiten.

Mina

Mina is een slimme spiegel die dagelijks korte opdrachten geeft in het kader van zelfovertuiging. Het is een spiegel die je gebruikt in je eigen veilige omgeving en die je helpt om overtuigd te raken van je eigen kwaliteiten en potentie.

Mina was aanvankelijk bedoeld voor werkloze 50-plussers: mensen met een schat aan ervaring, talent en competenties, die maar geen baan konden vinden. De afgelopen jaren is, mede door Covid, duidelijk geworden dat niet alleen 50-plussers hiermee worstelen. Ook onder jongeren komt dit gebrek aan zelfinzicht en zelfovertuiging veel voor. Het gebrek aan zelfovertuiging in onze samenleving is iets wat op meerdere plaatsen voor problemen zorgt. Mina kan hiervoor een oplossing bieden!

Tijdens ons vooronderzoek hebben we de doelgroep nauw betrokken bij het ontwerpproces. Zij voerden verschillende opdrachten uit en gaven ons wekelijks feedback. Na een week praten met hun spiegel merkten bijna alle deelnemers dat ze positiever over zichzelf waren in vergelijking met het begin van de test, met uitzondering van één persoon, die al positief was en bleef.

Hoe het werkt

Mina's dagelijkse korte opdrachten stimuleren de groei van de (positieve) zelfovertuiging, zodat deze waardevolle groep mensen zich bewust wordt van hun eigen kwaliteiten en potentie. Omdat je deze oefeningen ongestoord in je eigen bubbel en dus alleen doet, kun je vrijuit praten zonder rekening te hoeven houden met wat anderen van je denken. Het traject is laagdrempelig en biedt ruimte om te wennen aan deze (eventueel) ongemakkelijke situatie. Naarmate je verder in het traject komt, zal de uitdaging stapje voor stapje toenemen. Zo kom je langzaam tot de kern en zal je écht kunnen gaan groeien.

Op dit moment bevindt Mina zich in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. We willen meer aandacht krijgen voor het project als potentiële oplossing, meer bewustzijn creëren over de omvang van het bovengenoemde maatschappelijk probleem, en we willen nieuwe partners werven. Dit zal ervoor zorgen dat Mina sneller gelanceerd kan worden.

De toekomst van Mina

Op dit moment is Mina een toolbox, bestaande uit een traject van 21 dagen en een (niet-interactieve) spiegel. Daarnaast is Mina in
ontwikkeling om "slim" te worden. Dit betekent dat we bezig zijn Mina interactief te maken en dus met slimme technologie werken.

Slimme Mina analyseert de gebruiker tijdens het uitvoeren van de oefeningen en geeft op basis daarvan feedback en complimenten op maat. Dit alles gebeurt op een auditieve manier. De gebruiker hoeft Mina alleen maar aan te zetten en zij doet de rest. Hierbij vinden we het belangrijk om rekening te houden met vraagstukken rond privacy en veiligheid.

Mina heeft tot nu toe de Hanneke Schreurs afstudeerprijs vanuit de Gemeente Utrecht gewonnen, is gepresenteerd op het WHO European Healthy Cities Network Congress(2020) en op Interaction Redux 20 Nederland.

Daarnaast is Nadine van den Berg, oprichter van Mina, ook driver van Driving Dutch Design 2022. Dit is een programma dat opgezet is door ABN Amro, de BNO, de Dutch Design Foundation en Stichting Stokroos.

Play video

The 21 day challenge — © Nadine van den Berg

User research in action — © Nadine van den Berg

The Toolbox - availlable now!