Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Gas to Green

Dit project was onderdeel van DDW 2023
TYPE B: Community green station — © Gas to Green

Dit project kreeg een Speciale Vermelding in de Streetlife Ontwerpwedstrijd 2023, georganiseerd door Streetlife in samenwerking met Landezine.

Het project stelt een nieuw soort typologie van stadslandbouw voor die in ontwerpzin kan fungeren als een oriëntatiepunt.

Verloren site

Als stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en beeldend kunstenaar maken we ons zorgen over de toekomst van tankstations, want in 2035 zullen er in Nederland ruim 4.000 verloren gaan door de elektrische transitie.

Het tankstationnetwerk speelt een belangrijke rol in de hedendaagse stedelijke structuur. Ze zijn zo ontworpen dat ze snel met de auto bereikbaar zijn en een compleet netwerk vormen met een bepaalde afstand ertussen. Je ziet ze overal in het land: Langs de kant van straten, langs snelwegen, in het CBD, in de woonwijken, in het natuurgebied en ga zo maar door.

Wat is de toekomst van deze tankstations? We beginnen in paniek te raken omdat het niet alleen verloren sites zullen zijn, maar verloren netwerken.

We vonden het antwoord in de geschiedenis. Het tankstation is slechts een evolutie van ruststations voor reizigers. Paarden hebben gras nodig en auto's hebben gas nodig. Benzinestations zijn ontworpen om een hoge bereikbaarheid te hebben. Waar kan deze toegankelijkheid in de toekomst voor worden gebruikt?

Gas naar groen

We stellen ons voor deze verloren gegane locaties te herbestemmen als stadsboerderijen, geïnspireerd door hun historische functie als ruststations voor reizigers. De bereikbaarheid van tankstationnetwerken sluit perfect aan bij de principes van stadslandbouw, het op een efficiënte manier voorzien van 'voedsel' voor stadsbewoners. Door benzinestations om te vormen tot stadsboerderijen, kunnen we hubs creëren voor openbaar gebruik, zodat deze ruimtes niet in de vergetelheid raken. Om deze transformatie mogelijk te maken, streeft ons project, Gas to Green, naar het gebruik van de twee meest voorkomende typen tankstations: die bij afritten van snelwegen en in buurten. We zien dit initiatief als een ontwerp en een manifest, waarmee we jonge ontwerpers aansporen om vooruit te denken en oplossingen te vinden voor dreigende uitdagingen. Laten we, terwijl we vooruitgang boeken in de elektrische transitie, van deze verloren gegane locaties bloeiende stadsboerderijen maken - een innovatieve manier om milieuproblemen aan te pakken en een duurzame toekomst te verzekeren.

Zoals het oude Chinese gezegde luidt: groot fortuin volgt op rampspoed. Gas naar groen!

TYPE A: Drive-through green station — © Gas to Green

Green station architectural design drawing — © Gas to green