Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) WasteBase | A new purpose for residual streams

Een nieuwe bestemming voor elke reststroom

Dit project was onderdeel van DDW 2023
The WasteBase team analyses new material samples — © Caren Huygelen

De productie van de producten om ons heen genereert afval in de vorm van restmaterialen. Deze materialen zijn vaak schoon en van hoogwaardige kwaliteit, maar belanden desondanks bij het restafval. WasteBase brengt deze waardevolle materialen in kaart, zodat ze opnieuw als grondstof kunnen dienen.

Circulair Ontwerpen

WasteBase wil het afvalprobleem in de Nederlandse maakindustrie aanpakken door fabrikanten en ontwerpers op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen en zo circulariteit te bevorderen. Wij bieden een platform waar producenten hun reststromen als waardevolle grondstof kunnen aanbieden, waardoor kosten kunnen worden bespaard en afval kan worden verminderd. Ontwerpers krijgen toegang tot een breed scala aan restmaterialen om unieke, circulaire producten te creëren. Wanneer een geschikt materiaal gevonden wordt, faciliteert WasteBase directe verbindingen tussen partijen voor grootschaligere samenwerkingen. Succesvolle samenwerkingen worden vervolgens op ons platform gedeeld om anderen te inspireren en te motiveren.

Missie

Ons doel is om een wereld te creëren waar material-driven design en 'repurpose' de norm zijn, terwijl virgin (nieuwe) materialen alleen als laatste optie worden ingezet. Door circulariteit te bevorderen en afval te verminderen wil WasteBase bijdragen aan verschillende SDG's, zoals verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie en duurzame steden en gemeenschappen. Zo wordt een productieindustrie bevorderd waar de waarde van materialen wordt gemaximaliseerd, afval wordt geminimaliseerd en de impact op het milieu wordt verminderd.

Play video
The WasteBase team holding new material samples — © Caren Huygelen