Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen 2023

Prijsuitreiking voor het meest natuurinclusieve project

Dit project was onderdeel van DDW 2023
Living in a more natural environment — © Kerckebosch in Zeist, Fred van Diem

Vogelbescherming Nederland reikt de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen uit aan een project dat zich inzet om biodiversiteit in de bebouwde kom de ruimte te bieden.
De genomineerden presenteren zich en de jury maakt het meest natuurinclusieve project van de afgelopen twee jaar bekend.

Waarom deze Award?

Steeds meer bouwers, ontwerpers en ontwikkelaars zien de meerwaarde van een natuurinclusieve benadering voor hun project. Ze geven daar op de meest uiteenlopende manieren vorm en inhoud aan. Dankzij deze trendsetters is er een toenemend aantal goede voorbeelden van natuurinclusief ontwerp en omgevingsinrichting, waar groen en biodiversiteit hand in hand gaan met duurzame stedelijke ontwikkeling. Dat is ook hard nodig om de stedelijke flora en fauna weer een boost te geven.
Maar het proces van ontwerptafel naar uitgevoerd project is vaak lang en dat maakt het des te belangrijker om innovatief te zijn, ver vooruit te kijken naar wat in de toekomst nodig is. Vanuit Vogelbescherming Nederland zien we dan ook het belang van prikkelend, innovatief ontwerp dat opschaalbaar en praktisch toepasbaar is.

Bouwen met de natuur

In een tijd waarin onderwerpen als natuurinclusiviteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulair bouwen actueler zijn dan ooit, wil Vogelbescherming Nederland de schijnwerpers zetten op deze goede voorbeelden. Want alleen wanneer we mèt de natuur bouwen, zijn we klaar voor de toekomst!
Welke bouwer, ontwerper, ontwikkelaar of groeninrichter brengt met zijn of haar project het meeste leven in de stad en laat zien klaar te zijn voor de toekomst?
In 2023 reiken we de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen voor de derde keer uit aan vooruitstrevende natuurinclusieve ontwerpen en projecten. Terugkerend thema is opschaalbaarheid, want wij geloven dat een gezonde leefomgeving iets is dat voor iedereen bereikbaar dient te zijn.
Extra aandacht vestigen we dit jaar op innovativiteit en groeninrichting, omdat een ontwerp of project niet stopt bij de harde grenzen van een gebouw.

Play video

Join us in designing nature-inclusive spaces — © Aeres Hogeschool in Almere, Fred van Diem

Chances for biodiversity on roofs — © House sparrow on sedum roof, Hans Peeters

Innovative design for healthier and happier living — © Dakenstroom, by Unitura and Casade

2021 Award winning project Dakenstroom