Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma '23

Innovationlabs

Impuls voor nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector

Het programma Innovatielabs stimuleert de culturele en creatieve sector om toepasbare kennis en nieuwe werkvormen te ontwikkelen die deze sector helpen op langere termijn wendbaarder en weerbaarder te maken.

Over Innovatielabs

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL zetten twee keer een open call uit voor Innovatielabs, in 2021 en 2022. Deze oproep stond open voor vernieuwende en experimentele projecten om actuele opgaven in de culturele en creatieve sector het hoofd te bieden en de weerbaarheid van de sector te vergroten. Uit al hun ideeën zijn in de eerste editie zestien projecten en in de tweede editie zeventien projecten geselecteerd. Samen vertegenwoordigen de 33 initiatieven meer dan 200 partijen uit uiteenlopende culturele en creatieve disciplines.

De expositie

Tijdens de DDW 2023 vieren en presenteren we de resultaten van de eerste editie van Innovatielabs. In de expositie, die de vorm heeft van een levend archief, presenteren deze zestien samenwerkingsverbanden hun projecten en reflecteren zij op het proces dat zij hebben doorlopen. Daarnaast verkennen de verbonden lectoraten vijf overkoepelende thema's.

Play video

Over Creative Industries Fund NL & CLICKNL

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, namens alle rijkscultuurfondsen, en CLICKNL voeren het programma uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en alle cross-overs daartussen.

CLICKNL is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie van de Nederlandse topsector Creatieve Industrie.
Partners
Strijp-S area, Klokgebouw | Hall 3, Klokgebouw 50 , Map No. C1
Map wordt geladen...