Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Innovationlabs

Impuls voor nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector

Dit project was onderdeel van DDW 2023

Het programma Innovatielabs stimuleert de culturele en creatieve sector om toepasbare kennis en nieuwe werkvormen te ontwikkelen die deze sector helpen op langere termijn wendbaarder en weerbaarder te maken.

Over Innovatielabs

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL zetten twee keer een open call uit voor Innovatielabs, in 2021 en 2022. Deze oproep stond open voor vernieuwende en experimentele projecten om actuele opgaven in de culturele en creatieve sector het hoofd te bieden en de weerbaarheid van de sector te vergroten. Uit al hun ideeën zijn in de eerste editie zestien projecten en in de tweede editie zeventien projecten geselecteerd. Samen vertegenwoordigen de 33 initiatieven meer dan 200 partijen uit uiteenlopende culturele en creatieve disciplines.

De expositie

Tijdens de DDW 2023 vieren en presenteren we de resultaten van de eerste editie van Innovatielabs. In de expositie, die de vorm heeft van een levend archief, presenteren deze zestien samenwerkingsverbanden hun projecten en reflecteren zij op het proces dat zij hebben doorlopen. Daarnaast verkennen de verbonden lectoraten vijf overkoepelende thema's.

Play video