Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) MechCircuit

Een innovatief prototypeontwerp- en productieplatform.

Dit project was onderdeel van DDW 2023
An electronic piano made of magnets and conductive — © Photographed by Feng Shuyue

MechCircuit is een innovatief platform voor het ontwerpen en produceren van prototypes. Het combineert circuitontwerp, structureel ontwerp en modelontwerp met behulp van een nieuw type geleidende magneet.

ONZE INSPIRATIE

Het ontbreekt ontwerpers vaak aan professionele kennis op het gebied van circuits en structuren, waardoor ze technische middelen missen bij het uitvoeren van hun creatieve ideeën. MechCircuit, als ontwerp- en fabricageplatform, kan hen helpen gemakkelijk te ontwerpen op het gebied van uiterlijk, elektronica en structuur. In het productontwikkelingsproces worden het uiterlijk, de circuits en de structuren vaak afzonderlijk ontworpen, wat het uiteindelijk moeilijk maakt om de verschillende onderdelen op elkaar af te stemmen. Hierdoor gaat veel tijd en geld verloren. De visie van MechCircuit is om het hele proces samen te voltooien om de efficiëntie van product iteratie te verbeteren.

HOE HET WERKT

1. Door een geleidende magneet te gebruiken en in het circuit te integreren, kunnen traditionele statische circuits in beweging worden gebracht. Deze benadering kan een aantal beweegbare structuren creëren en gemakkelijk de lay-out van het circuit veranderen. Het kan in de toekomst op grote schaal worden gebruikt bij het ontwerpen van interactieve apparaten, snelle prototypebouw en productontwikkeling. 2. Ontwikkelde softwaretools die snel circuits en magneetstructuren kunnen maken. Ontwerpers, kunstenaars en onderzoekers zonder achtergrond in schakelingen en mechanica kunnen snel aan de slag met ontwerp en fabricage, met zeer lage leerkosten. Dit kan deze groepen ondersteunen om vrijelijk hun verbeelding te gebruiken om te creëren. 3. Door circuitontwerp, structureel ontwerp en modelontwerp samen te integreren, kunnen producten als één geheel worden beschouwd, wat de onderzoeks- en ontwikkelingskosten en -tijd aanzienlijk kan verminderen.

Play video

A sensor light — © Photographed by Feng Shuyue

A walking robot that can sense the position of a p — © Photographed by Feng Shuyue

A table lamp with adjustable brightness and color — © Photographed by Feng Shuyue

A table lamp with adjustable brightness and color