Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Brabant Ontmoet Café - What's Smart?

Hét thuishonk van Brabant waar inwoners, designers, partners en bestuurders in gesprek gaan over maatschappelijke uitgagingen van de regio.

Dit project was onderdeel van DDW 2023

Dit jaar zoomt Provincie Noord-Brabant in op een specifieke uitdaging: beter in verbinding komen met een sterk veranderde samenleving. Juist door nieuwe technologieën in te zetten. Zodat we beter kunnen besturen.

Daarom stellen we de vraag:

What’s Smart?

We staan voor complexe maatschappelijke opgaven die de provincie alleen mét de samenleving kan oplossen. Maar diezelfde samenleving is de laatste jaren sterk veranderd. In korte tijd zijn er allerlei technologische ontwikkelingen geweest die niet meer weg te denken zijn uit ons dagelijks leven. En ondanks al die snelle online verbindingen, lijkt het voor de overheid juist moeilijker geworden om verbinding met de samenleving te vinden.

We zijn ons bewust van de gevaren. Maar onderzoeken ook de kansen die smart technologies, zoals artificial intelligence, (big) data, social media, etc., ons bieden. Dus gaan we in gesprek met designers, partners, burgers en andere overheden. Delen we perspectieven, meningen, opties en ideeën. Zoeken we naar een kleurrijke dialoog om samen naar mogelijkheden voor meer verbinding te kijken. Want in al die nieuwe kleurencombinaties van meningen en ideeën zit misschien wel een mogelijke oplossing.

Provincie Noord-Brabant luistert met u mee

De openbare ruimte is van ons allemaal. Maar hoe vaak krijg je de kans om over diezelfde ruimte mee te denken? En dagelijks kan meebeslissen over je omgeving? In opdracht van Provincie Noord-Brabant ontwikkelde De Reuringdienst in 2018 De Bepaalbak: een afvalbak waarmee een gewone handeling van iets weggooien een manier werd om een statement te maken.

Waar destijds alleen gekozen kon worden voor de optie ‘ja’ of ‘nee’ als antwoord, is er vier jaar later met nieuwe technologieën als Chat GPT veel meer mogelijk: gesprekken van bewoners in de openbare ruimte opnemen, razendsnel uitschrijven en samenvatten tot de kern. Uiteraard met goedkeuring van de spreker. Met de ‘praatpaal’ kunnen nu ook de nuance en de inhoudelijke discussie over thema’s onderdeel worden van de stem van de burger.

Dus wat als we deze technieken in de toekomst inzetten om op te halen wat er in de samenleving speelt? Krijgen we dan een verkiezingscampagne van de burger naar de politiek in plaats van andersom?
Je ziet het in het Brabant Ontmoet Café!

Picture this: Artificial Intelligence neemt het besturen in de toekomst van mensen over

Play video
Play video