Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma '23

Culturalized Wind Power

Kunnen moderne windturbines de nieuwe rijksmonumenten van morgen worden?

Our common cultural heritage - Noud Sleumer — © Noud Sleumer

Onze relatie met wind energie is veranderd, maar hoe?

De betekenis van wind energie

Nederland heeft een eeuwenlange relatie met windenergie. Traditionele windmolens waren vroeger noodzakelijk voor de lokale veiligheid en levensstandaard – van het malen van graan en zagen van hout tot het leegpompen van polders. Bovendien werden molenwieken gebruikt voor lokale communicatie. De oude windmolens waren ingebed in een economisch, technologisch en sociaal lokaal systeem. De hedendaagse windturbines zijn daarentegen anonieme torens van staal die volgens menig oog het landschap ontsieren en die geen directe maatschappelijke of economische relatie meer hebben met de lokale gemeenschap. De sociale relatie met onze windenergie is vervreemd.

Noud Sleumer stelt de vraag of wij op basis van onze historische verbinding met windmolens, de huidige windturbines niet opnieuw kunnen inbedden in zowel een technologisch-economische als in een sociaal-cultureel systeem waarmee mensen zich weer persoonlijk en collectief verbonden voelen. In de expositie gebruikt hij ons culturele erfgoed in de vorm van traditionele keramieken tegels, borden, kopjes en souvenirs om een nieuw soort windmolen te ontwerpen, die onze huidige relatie met windenergie bevraagt.

Play video

Over Noud Sleumer

Ontwerper Noud Sleumer richt zijn aandacht op de werelden die – vaak verborgen – ten grondslag liggen aan dagelijkse (gebruiks)voorwerpen. Hij bevraagt met zijn ontwerpen het liefst zaken die als vanzelfsprekend worden beschouwd. Zijn onderzoek focust zich op het deconstrueren en ontrafelen van mondiale productie- en verwerkingssystemen, waarmee hij ons bloot stelt aan de tragikomische werelden die ons bestaan funderen.

Windturbine growth - Noud Sleumer — © Noud Sleumer

Windturbine blades - Noud Sleumer — © Noud Sleumer