Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma archief

(Archief) Embassy of Food

Dit project was onderdeel van DDW 2023
Kadir van Lohuizen/NOOR

De Embassy of Food gelooft in de rol die ontwerpers kunnen hebben om de wereld achter ons voedsel, en de relatie die wij allen hebben met ons eten, beter vorm te geven.

De boerderij van de toekomst

Als we anders omgaan met ons voedsel, het verbouwen, transporteren en het consumeren ervan, dan kunnen we enorme verbeteringen teweegbrengen. Voor de planeet en voor de samenleving. Maar zomaar gaat dat niet. Het vraagt om een brede voedseltransitie, om verschillende expertises die samenkomen en om cross-sectoraal samenwerken. Een lastig traject. Ontwerpers gebruiken verbeeldingskracht om te komen tot nieuwe perspectieven, wanneer al het andere vastloopt. Hoe kunnen we nieuwe perspectieven bieden om het huidige voedselsysteem anders vorm te geven?

De Embassy of Food bouwt de komende jaren aan een netwerk van voedsel experts bestaande uit ontwerpers, boeren, beleidsmakers, bedrijven, producenten en wetenschappers. Samen gaan we op zoek naar nieuwe perspectieven voor de manieren waarop we met ons eten omgaan. We starten dit jaar met de boerderij van de toekomst als centraal thema. Het uitgangspunt is een duurzaam en houdbaar voedselsysteem waar iedereen baat bij heeft. Als we duurzaamheid, dierenwelzijn en gezondheid als uitgangspunt nemen, hoe zou deze boerderij er dan uitzien? Hoe ziet een voedselsysteem eruit waarin de verschillende kringlopen gesloten zijn, en we optimaal alle grondstoffen benutten? En hoe geven we vorm aan de verandering van ons landschap met de huidige transities in het achterhoofd? Wat betekent dit voor het land, de boer en de keten?

De Embassy of Food daagt het netwerk uit tot reflectie op het huidige voedselsysteem. Hoe kunnen we anders gaan kijken naar de wereld achter het eten op ons bord? Kunnen we verbeeldingskracht inzetten om los te komen van onze individuele ideeën over de bestaande voedselketen en samen de status quo doorbreken? En kunnen we als netwerk de transitie versnellen door nieuwe perspectieven te bieden voor de boerderij van de toekomst?

De Embassy vormt een plek waar het netwerk het hele jaar kan samenkomen om te bouwen aan verschillende scenario’s voor de voedselketen van de toekomst. De manier waarop we omgaan met ons voedsel kan een bredere transitie in gang zetten. De voedseltransitie gaat niet alleen over wat we eten, maar o.a. ook over de verbetering van de biodiversiteit en de beschikbaarheid van gezond en voedzaam eten voor iedereen. Wat is jouw rol in het grotere verhaal?