Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma '23

Embassy of Health

Hoe kunnen we door middel van ontwerpkracht gezondheid vooropstellen in onze samenleving?

Eendagszaak - Cascoland — © Sander van Wettum

Kunnen we onze gezondheid zien als een waarde op zich? Hoe kunnen we gezondheid sparen, laten stromen, uitwisselen en met elkaar delen? Hoe kunnen ontwerp- en verbeeldingskracht bijdragen aan een (her)waardering van gezondheid als ons grootste goed?

Gezondheid als interactie

Zorgkosten, verzekeringspremies, risicoberekeningen. We zijn gewend op een hele economische manier over onze gezondheid en zorg te denken. In termen van geld, betalingen, harde munt: valuta. Maar het woord valuta is terug te leiden naar het Latijnse ‘valēre’. Dat betekende toen zoveel als ‘gezond of sterk zijn’. Met die betekenis in ons achterhoofd vragen we in de Embassy of Health: kunnen we onze gezondheid zien als een waarde op zich?

We zijn het erover eens: gezondheid is moeilijk in geld uit te drukken. Het gaat voorbij simpele transacties en het valt of staat met verbindingen. Met relaties tussen mensen en hun omgeving, zowel fysiek als sociaal. Gezondheid heeft een sociaal fundament: van het vangnet van mensen waarbij je terecht kunt voor gezelschap of een helpende hand, tot de garantie op schone lucht onafhankelijk van waar je huis staat.

Gezondheid voorop

We onderschrijven het belang van preventieve gezondheid. Voorkomen is beter dan genezen, maar toch gaan we pas aan de slag met onze gezondheid als er al gezondheidsproblemen zijn. Komen we er wel met dagelijks een appel en 10.000 stappen in een omgeving vol verleidingen, verontreiniging, eenzaamheid en stress? Gezondheidsverschillen nemen toe door druk op bestaanszekerheid en gezondheid is steeds vaker afhankelijk van waar je woont en wat je te besteden hebt. Is het mogelijk om in die snelle, moderne wereld gezondheid voorop te zetten? Om ons langetermijndenken te trainen en vandaag investeringen te doen voor later? Om nu en in de toekomst samen te delen in de gezondheidswinst?

Gezondheid als stroming en als nieuwe valuta

Zorg wordt ingekocht, verzekerd, uitgevoerd, gedocumenteerd en gefactureerd. Steeds meer zorgverleners bezwijken ondertussen onder de torenhoge administratiedruk en het gemis van de menselijke maat. Het hele zorgsysteem loopt vast door vergrijzing, achterstanden en personeelstekorten. Hoe brengen we dat systeem weer in beweging en laten we gezondheid stromen? Hoe zetten we mensen weer centraal en laten we zorg flexibel meebewegen met hun behoeften? Hoe zorgen we voor zorgprofessionals? En wat is er nodig om hen hun roeping te laten vervullen?

In de Embassy of Health maken we ruimte om het anders te doen. We brengen ontwerpers, zorgverleners, ambtenaren, wijkbewoners en -organisaties, ziekenhuizen, welzijnsinstanties, datawetenschappers en beleidsmakers samen en gaan aan de slag met nieuwe benaderingen van gezondheid. Door een ontwerpende houding aan te nemen kunnen we het systeem bevragen, veelbelovende concepten verbeelden en alternatieve routes toetsen. Zo kunnen we gezamenlijk leren en samen bouwen aan de herwaardering van gezondheid. Een herwaardering die draait op gezonde prikkels, waar gezondheid voorop staat en bereikbaar is voor de hele samenleving

Over World Design Embassies

World Design Embassies zet ontwerpkracht in bij het ontwikkelen van nieuwe vergezichten en concrete oplossingsrichtingen voor maatschappelijke uitdagingen. In open coalities werken we met partners en ontwerpers aan de toekomst.
Partners
Strijp-S area, Foundation We Are, Torenallee 22-04 , Map No. C13
Map wordt geladen...
Volledig rolstoel toegankelijk
Honden toegestaan
Toiletten aanwezig