Zoeken

Sluit zoeken
Video

Ontwerpers over One size won't fit all

Duik dieper in de DDW21 subthema's

Door Dutch Design Week

Play video

Het subthema ‘One size won’t fit all’ gaat over de noodzaak van een inclusieve, diverse samenleving. Een besef dat langzaam groeit in de samenleving. Ontwerpers Wouter Corvers, Miao Li and Christina Michael vertellen hoe zij hiermee omgaan in hun werk. Bekijk de video en lees meer over het subthema in ons magazine item.

Een inclusieve samenleving is een samenleving die inzet op de participatie van iedereen, waarin elke burger een aandeel heeft en waar de notie van wederkerigheid centraal staat. Iedereen voelt zich er gezien en gerepresenteerd. In Nederland zien we dit als vanzelfsprekendheid, maar uit de praktijk blijkt het tegendeel. In hoeverre is de Tweede Kamer bijvoorbeeld een evenredige en gelijkwaardige representatie van de samenleving als deze grotendeels bestaat hoogopgeleide witte mannen en vrouwen? En in hoeverre kunnen zij de wetten en regels voor het land maken wanneer de samenleving zoveel meer is dan één homogene groep? Een discussie die in de maatschappij breed wordt gevoerd, maar in de ontwerpsector slechts mondjesmaat.

Lees meer over The Greater Number en One size won't fit all.