Search anything

Close search
Back to Programme Archive

(Archive) Project IDOLS*

Increasing Demand by Offering LearningS

This project was part of DDW 2019
ZZP — © Maus

<p>IDOLS* brings together problem owners, contractors and coaches to work on complex, social issues. We collect learnings, professionalize commissioning and increase the pie tip for the creative and cultural industries.</p>

<p>IDOLS* is ontwikkeld als een programma om deze uitdagingen en haar probleemeigenaren op een effectieve manier te verbinden met de creatieve en culturele industrie, en heeft betrekking op zowel de vraag- als aanbodzijde van de culturele en creatie

Visitor mode