Zoeken

Sluit zoeken
Ga naar vorige pagina

Covid-19

Blijf op de hoogte van de meest actuele COVID-19 ontwikkelingen met betrekking tot DDW22.

Situatie Covid, juni 2022

Covid heeft de afgelopen twee jaren een groot deel van ons leven beheerst. Sinds het begin van dit jaar lijkt Covid een endemische vorm aangenomen te hebben. Veel mensen krijgen Covid, slecht weinigen worden er nog heel ziek van. Dutch Design Foundation, heeft een analyse gemaakt van de huidige verwachtingen en het beleid van de Nederlandse overheid. De algehele verwachting is dat veel mensen de komende maanden weer te maken gaan krijgen met Covid. Grote vraag en onzekerheid is, welke gevolgen dat zal hebben.

Met de huidige varianten zullen veel mensen milde klachten hebben en zullen de gevolgen voor de samenleving, voelbaar maar ook handelbaar zijn. Beleid van de Nederlandse overheid zal erop gericht zijn het land zo open mogelijk te houden. Voor wat betreft DDW is de verwachting dat we in oktober gewoon kunnen organiseren, waarbij wel wel rekening moeten houden met maatregelen aangaande looproutes, spatschermen en eventueel mondkapjes en afstand houden. Niet fijn, maar zoals gezegd wel handelbaar. Er is 1 scenario, waar we niet aan moeten denken en dat is het scenario van een nieuwe besmettelijke en gevaarlijke variant. Hoewel niet verwacht, is dat het enige scenario wat roet in het eten kan gooien. Wij volgen het nieuws op de voet en zullen de voorbereidingen treffen die nodig zijn en daarover met de ontwerp gemeenschap communiceren.