Zoeken

Sluit zoeken
Ga naar vorige pagina

Algemene Voorwaarden

Gebruik van de websites van Dutch Design Awards en Dutch Design Week

Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Dutch Design Foundation, als de organisatie achter Dutch design Awards en Dutch Design Week, spant zich ervoor in dat de op deze websites aangeboden informatie correct is. Ondanks onze inspanning is het mogelijk dat deze website informatie bevat die onjuist, onvolledig of verouderd is.
Mocht u dergelijke informatie tegenkomen, dan waarderen wij het bijzonder als u dit aan ons meldt. Dit kan door te mailen naar: info@dutchdesignfoundation.com of te bellen naar: +31 (0)40 296 11 50.

Functioneren en veiligheid website

Dutch Design Foundation kan, ondanks het streven daartoe, niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen.

Links naar andere websites

Het karakter en inhoud van het evenement Dutch Design Week brengt met zich mee dat op deze website veelvuldig links staan naar websites van derden. Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de website en bent u gebonden door de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden. Daarnaast geldt dat de links naar externe sites niet door ons beoordeeld zijn op juistheid, redelijkheid, actualiteit, volledigheid of veiligheid. Om deze reden zijn wij dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruiken van de links is voor eigen risico.

Gebruik van informatie

Alle gegevens op deze website vallen hetzij onder auteursrecht van Dutch Design Foundation / Dutch Design Awards / Dutch Design Week hetzij onder het auteursrecht van derden die informatie, op onze uitnodiging, op deze website hebben geplaatst. Als u (delen van) teksten wilt gebruiken kunt u hiervoor toestemming vragen door een mail te sturen aan: info@dutchdesignfoundation.com

Toepasselijkheid disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Dutch Design Foundation.