Zoeken

Sluit zoeken
Ga naar vorige pagina

Algemene Voorwaarden

Gebruik van de websites van Dutch Design Awards en Dutch Design Week

Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Dutch Design Foundation, als de organisatie achter Dutch design Awards en Dutch Design Week, spant zich ervoor in dat de op deze websites aangeboden informatie correct is. Ondanks onze inspanning is het mogelijk dat deze website informatie bevat die onjuist, onvolledig of verouderd is.
Mocht u dergelijke informatie tegenkomen, dan waarderen wij het bijzonder als u dit aan ons meldt. Dit kan door te mailen naar: info@dutchdesignfoundation.com of te bellen naar: +31 (0)40 296 11 50.

Functioneren en veiligheid website

Dutch Design Foundation kan, ondanks het streven daartoe, niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen.

Links naar andere websites

Het karakter en inhoud van het evenement Dutch Design Week brengt met zich mee dat op deze website veelvuldig links staan naar websites van derden. Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de website en bent u gebonden door de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden. Daarnaast geldt dat de links naar externe sites niet door ons beoordeeld zijn op juistheid, redelijkheid, actualiteit, volledigheid of veiligheid. Om deze reden zijn wij dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruiken van de links is voor eigen risico.

Gebruik van informatie

Alle gegevens op deze website vallen hetzij onder auteursrecht van Dutch Design Foundation / Dutch Design Awards / Dutch Design Week hetzij onder het auteursrecht van derden die informatie, op onze uitnodiging, op deze website hebben geplaatst. Als u (delen van) teksten wilt gebruiken kunt u hiervoor toestemming vragen door een mail te sturen aan: info@dutchdesignfoundation.com

Toepasselijkheid disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Dutch Design Foundation.

De website van Dutch Design Week (DDW) is eigendom van Dutch Design Foundation (DDF).

Daarmee is DDF verantwoordelijk voor de (persoons)gegevens die via deze website worden verkregen.

Door het uiteenzetten van ons privacybeleid in relatie tot gebruikte cookies willen wij u informeren over hoe DDF persoonsgegevens verzamelt en met welk doelen dit gebeurt.

Doelstellingen verzamelen gegevens
Het verzamelen van (persoon)gegevens via de DDW website, heeft 2 specifieke doelstellingen:

1) Indien u de DDW website bezoekt of via deze site contact met ons opneemt, verzamelen en analyseren wij gegevens. Het doel hiervan is dat we u door het jaar heen op de hoogte kunnen houden van informatie over DDW die mogelijk interessant voor u is. Zo kunnen wij u er bijvoorbeeld per mail erop attenderen dat inschrijvingen voor de nieuwe DDW editie mogelijk is.

2) Daarnaast willen sommige van onze partners / sponsoren weten welke personen die de DDW website bezoeken mogelijk geïnteresseerd zijn in de diensten en/of producten die zij aanbieden via hun eigen kanalen / websites/ winkels. 

Het verzamelen en analyseren van gegevens zoals hiervoor onder 1 en 2 aangegeven, gebeurt alleen indien u hier nadrukkelijk toestemming voor geeft.

Cookies

Voor het analyseren van de gegevens voor de hiervoor genoemde doelen, gebruiken wij verschillende soorten cookies.

Functionele cookies

Deze gebruiken we om je bezoek aan website een zo optimaal mogelijke ervaring maken.  Deze cookies zijn niet herleidbaar tot een individu. Wat doen deze cookies concreet:

  • Voorkeuren opslaan, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
  • Het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm
  • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
  • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft

Analytische cookies

Met deze cookies meten we het gebruik van de website. Uit deze cookies kunnen we geen persoonlijke informatie herleiden, wel anonieme gebruikerspatronen.

Wat doen deze cookies concreet:

  • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
  • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
  • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
  • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven

Social media cookies 

Met deze cookies kunnen we gebruik maken van sociale plug-ins, om je de mogelijkheid te geven direct (informatie over) DDW te delen met vrienden via Facebook of Twitter. Op deze plug-in is de privacy policy van Facebook en Twitter van toepassing. Deze kun je vinden op hun websites.  

Tracking cookies
Deze cookies worden ingezet voor het hiervoor onder 2 genoemde doel.