Selectiecriteria

LET OP: Gezien de huidige omstandigheden omtrent het coronavirus volgt de openingsdatum van de call for entries later.

Aanmeldingen worden beoordeeld door de selectiecommissie van DDW. De DDW-ambassadeurs vervullen hierbij een adviserende rol. Binnen vier weken ontvang je een reactie op je aanmelding. De selectiecriteria hieronder gelden voor DDW19, hieraan kunnen voor DDW20 geen rechten worden ontleend. De selectiecriteria voor DDW20 worden binnenkort bekendgemaakt.
Selectiecriteria

Ontwerpers hebben met hun vindingrijkheid en probleemoplossend vermogen een positieve impact op de complexe uitdagingen van morgen. Vanuit die overtuiging toetst de selectiecommissie alle aanmeldingen aan de hand van de volgende criteria:

  • Het project is design gerelateerd
  • Het project is actueel en was niet eerder op DDW te zien
  • Het project is vernieuwend en/of voegt iets toe aan bestaande ideeën
  • Het project is weloverwogen, doordacht en klaar voor presentatie
  • Het project is zowel in concept als uitvoering origineel en onderscheidend, of experimenteel

Aanmeldingen die voortkomen uit een samenwerking tussen ontwerpers, bedrijfsleven, experts, industrie en/of kennisinstellingen moedigt de selectiecommissie aan.