Zoeken

Sluit zoeken
Magazine

Embassy of Water

14 October 2018

The Embassy of Water is gecureerd door Anouk van der Poll - vanderPolloffice
Warme, droge zomers, intense regenbuien en een toenemende vraag naar schoon drinkwater als gevolg van een groeiende bevolking. In ons waterrijke land dreigt de kwaliteit van de watervoorziening steeds vaker onder druk te komen staan. De Water Ambassade laat zien waar de uitdagingen liggen en welke innovatieve oplossingen daarvoor worden bedacht.

Ideeën voor een watervriendelijke stad

Een Waterzuiverende Kas, regenwaterbier en een Turritap die water uit de kraan natuurgetrouw laat wervelen zodat het nog lekkerder wordt. Dat zijn een paar van de innovaties die bezoekers van de Water Ambassade in de kerk van AtelierNL aan de Bergmannstraat tegenkomen. De Water Ambassade is een platform voor watergerelateerde innovatie, waar mensen kennis kunnen delen, elkaar inspireren en samen betekenisvolle innovaties versnellen.

Door in een vroeg stadium de koppeling te maken tussen designers, overheid, kennis- en onderzoeksinstellingen, bedrijven en eindgebruikers ontstaat een creatieve Water Hub, waar met een toekomstgerichte blik wordt samengewerkt aan een duurzame, watervriendelijke samenleving.

Constructieve interferentie

Ontwerpers kunnen, met hun brede, grensverleggende manier van kijken en hun aanstekelijk positivisme een grote rol spelen bij het aanpakken van de steeds urgenter wordende maatschappelijke vraagstukken rondom klimaatverandering en toenemende verstedelijking.

‘Bij de Water Ambassade laten overheden en kennisinstellingen tijdens de DDW zien wat de belangrijkste vraagstukken zijn en waar de kansen voor verbetering en vernieuwing liggen’, zegt Anouk van der Poll, eigenaar van VanderPolloffice en curator van de Water Ambassade. ‘Ontwerpers gebruiken de Water Ambassade om hun ideeën, producten en systemen te tonen die als mogelijke oplossingsrichtingen kunnen dienen. Zo ontstaat een wisselwerking, een ‘constructieve interferentie’, die zorgt dat ideeën, talenten en expertise elkaar gaan versterken. Laten we elkaar prikkelen, inspireren en stimuleren.’

"Bij de Water Ambassade laten overheden en kennisinstellingen tijdens de DDW zien wat de belangrijkste vraagstukken zijn en waar de kansen voor verbetering en vernieuwing liggen." Anouk van der Poll, eigenaar van VanderPolloffice en curator van de Water Ambassade

Twee thema’s

Het programma van de Water Ambassade concentreert zich op twee thema’s: Water Sensitive Urban Design (Water in de stad) en Nature Based Solutions (De waarde en kracht van water zelf).

Water Sensitive Urban Design

Met steeds meer stedelijke bewoners en steeds verder uitdijende steden is de omgang met water in de stad een steeds actueler thema. Vandaar dat de Water Ambassade tijdens de DDW de hoofdfocus legt op water in de stad. Uitgangspunt daarbij is de vraag: Hoe kunnen we van Eindhoven een watersensitieve stad maken, voorbereid op de uitdagingen die groeiende verstedelijking en klimaatverandering stellen?

‘Deze vraagstelling komt voort uit het systeem voor stedelijk waterbeheer dat Water Sensitive Urban Design wordt genoemd’, zegt Van der Poll. ‘Deze aanpak wordt wereldwijd beschouwd als een zeer doeltreffende oplossing voor het aanpakken van problemen rondom verstedelijking en klimaatverandering, zoals regenwaterproblemen en hitte-eilanden, de plekken in de stad die extra opwarmen door te veel aan beton en gebrek aan groen.’

De benadering zet in op vermindering van waterverbruik, het opvangen, reinigen en recyclen van regenwater en het aanleggen van duurzame drainagesystemen. In de watersensitieve stad wordt regenwater niet langer rechtstreeks naar de riolering geleid, maar opgevangen en vertraagd door groendaken, regenpoorten, waterpleinen en vijvers. Dit sluit aan bij de groenere stads- en infrastructuuragenda’s, die steden duurzamer en leefbaarder moeten maken.

Projecten

Tijdens DDW tonen de Gemeente Eindhoven, Waterschap De Dommel en verschillende ontwerpers en ontwerpbureaus concrete projecten waaraan wordt gewerkt om van Eindhoven een Water Sensitive City te maken. Ook benoemen zij waar nog uitdagingen liggen en verbeteringen mogelijk zijn.

Ontwerplab

Tijdens DDW worden verschillende projecten getoond van Ontwerplab, een samenwerkingsverband tussen gemeente, technische universiteit Eindhoven en waterschap De Dommel op het gebied van klimaatbestendig ontwerpen van de leefomgeving.

Rain(a)Way

Fien Dekker zet met haar bijzondere tegels regenwater in als kwaliteit voor een fijne en gezonde leefomgeving. Met haar nieuwe tegelserie ‘Wave’ kun je oneindig variëren in patronen van open naar een gesloten oppervlak. De tegels zullen te zien zijn in een voorbeeldtuin in de patio van de Water Ambassade.

Reststromen

Lucas Zoutendijk van Studio 1:1 heeft vanuit het lectoraat ‘Strategic Creativity’ van de Design Academy in opdracht van Waterschap De Dommel de reststromen van het waterschap in kaart gebracht.

Nature Based Solutions

De tweede focus tijdens de DDW ligt op het water zelf, op de schoonheid en de kracht ervan en wat we daaraan kunnen ontlenen. Van der Poll: ‘Nature Based Solutions zijn ideeën en oplossingen die geïnspireerd zijn op de natuur, ook wel aangeduid met de term biomimicry. Hier kijken we naar wat de natuur ons kan leren over hoe we kunnen omgaan met de problemen die klimaatverandering met zich meebrengt. Vragen die daarbij opkomen zijn bijvoorbeeld: Wat is water eigenlijk? Hoe kunnen we water nog beter benutten? En hoe kunnen we oplossingen vinden voor de hedendaagse waterproblematiek door naar de natuurlijke werking van water te kijken?’ Tijdens de DDW toont Waterschap De Dommel twee vernieuwende waterprojecten: 

FishFlowForm

Tijdens de DDW toont Waterschap De Dommel twee vernieuwende waterprojecten: De FishFlowForm is een project waarin een natuurlijke, lemniscaatvormige waterloop gebruikt wordt als vispassage. Kunnen we dit principe ook toepassen in de stad?

Het wezenlijke van water

Verspreid door de kerk belicht de sub-tentoonstelling ‘Het wezenlijke van water’ allerlei verrassende eigenschappen van water. Het gaat daarin onder meer over vitaal water, water als informatiedrager, de structuur van water, de vierde fase van water, vortices, waterklank-beelden, het zelfreinigend vermogen van water en het geheugen van water. De tentoonstelling vergroot het bewustzijn over de betekenis van water door water te ervaren, te proeven en te testen.

Zo kunnen bezoekers Joris Hoebe’s Rainbeer, bier gemaakt van regenwater, proeven of een glaasje muntthee drinken, gezet met water uit de SEMiLLA Sanitation Hub van Peter Scheer. Deze afvalwaterzuiveringsinstallatie gebruikt geavanceerde ruimtetechnologie om sanitair afvalwater om te zetten in schoon water en voedingsstoffen voor voedselproductie.

Ook mag het publiek vertellen of het verschil waarneemt tussen kraanwater en kraanwater dat door een Turritap stroomt. De Turritap is een door Cees Kamp ontworpen ingenieuze tuit, die kraanwater verlevendigt. Door de natuurlijke werveling van water in bergbeekjes na te bootsen wordt kraanwater ‘verdraaid lekker water’, zacht, fris en tintelend als bergwater.

Komt dat proeven.

You also might be interested in this Design Route?

Magazine

Bio Design Route

07.10.18
DDW Routes