Zoeken

Sluit zoeken
Magazine

Embassy of Urban Transformation

16 October 2018

The Embassy of Urban Transformation is gecureerd door design agency Afdeling Buitengewone Zaken en wordt georganiseerd in Student Hotel Eindhoven
De stad verandert elke dag. Er wordt gebouwd, vernieuwd en uitgebreid, er komen nieuwe voorzieningen, diensten en mogelijkheden bij, nieuwe culturele trekpleisters, initiatieven en sociale projecten. Elke dag biedt nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor de stadsbewoners. De Embassy of Urban Transformation belicht en bespreekt de rol van design bij de verandering van de stad.

Recepten voor de transformerende stad

Hoe ziet de toekomst van de stad eruit? Dat is de onderliggende vraag van het programma van de Embassy of Urban Transformation, waarin het Rotterdamse ontwerpbureau A/BZ en The Student Hotel in Eindhoven samenwerken. Met een expositie en een programma met talks en dagelijkse workshops dagen zij iedereen uit om mee te denken over de vragen die de stad in voortdurende transformatie ons stelt: Hoe houden of maken we de stad leefbaar en inspirerend, bereikbaar, flexibel, zelfvoorzienend en zorgzaam? 

Tijdens de DDW verandert de Embassy of Urban Transformation Eindhovens District E in een actieve speelplaats waar experimenten, interventies en try-outs de toon zetten. Innovatieafdelingen, beleidsmakers, ondernemers en designers zullen hier samenkomen om de stedelijke transformaties van morgen te bespreken en te bedenken. Design thinking, co-creatie en het experiment spelen daarbij een belangrijke rol.

Urbanisme is een werkwoord

‘Toekomstige steden zijn in voortdurende verandering’, zegt Jan Belon van A/BZ, een afkorting van Afdeling Buitengewone Zaken. ‘Of zoals Aseem Inam, hoogleraar Urban Design van de Cardiff Universiteit het uitdrukte: “Urbanisme is een werkwoord dat staat voor een continu proces van betrokkenheid bij de stad”. Dit is niet iets van de verre toekomst, maar iets wat nu al gebeurt. In de hele wereld ervaren steden nieuwe vormen van transformatie waarin experimenten, participatie en verschuivend stakeholder-engagement onderdeel zijn van nieuwe manieren om over de maatschappelijke uitdagingen van steden na te denken.’

A/BZ speelt in dat proces een actieve rol. Het bureau propageert een experimentele designbenadering en in-context prototyping als een manier om om te gaan met complexe maatschappelijke vraagstukken. Zij omarmen bottom-up initiatieven, innovatie die vanuit de gemeenschap komt en participerend design. Dat is ook het perspectief voor de tentoonstelling in de ambassade.

Interactieve expositie

Die interactieve expositie in The Student Hotel toont leerzame voorbeelden van stedelijke transformaties in Nederland die een bijdrage leveren aan een inspirerende, flexibele, zelfvoorzienende, bereikbare of zorgzame stad. Er worden praktische handvatten geboden en prikkelende vragen gesteld die zowel burgers als beleidsmakers stimuleren om mee te denken.

De expositie schetst een beeld van mogelijkheden voor de stad in de toekomst, voor zover die niet al begonnen is, en maakt duidelijk dat wij zelf het heft in handen hebben. Stedelijke transformatie gaat niet vanzelf en vraagt continu om nieuwe oplossingen door de veranderende maatschappij.

Het burgerinitiatief voor een stadslab in Gouda, Goudasfalt, en het platform voor grafische journalistiek Drawing the Times van Albert Hennipman zijn twee projecten die in de expositie zijn te zien onder het thema ‘De inspirerende stad’. Een voorbeeld van ‘De zelfvoorzienende stad’ is Cascoland Kolenkit, een project waarin bewoners van de verloederde Kolenkitbuurt in Amsterdam worden betrokken bij culturele interventies om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren.

“Urbanisme is een werkwoord dat staat voor een continu proces van betrokkenheid bij de stad” - Aseem Inam, hoogleraar Urban Design van de Cardiff Universiteit

Minihuizen en mobiliteitsgeluk

Onder het thema ‘De flexibele stad’ komt de bezoeker het project Minitopia van Wouter Corvers tegen, een experiment met tijdelijke, goedkope, circulaire woningen van hergebruikte materialen. Ook is te zien hoe Superuse Studios uit Rotterdam de Afrikaandermarkt daar transformeerde naar een wijkgrondstoffenmarkt.

In ‘De bereikbare stad’ komt onder meer een onderzoek naar ‘mobiliteitsgeluk’ van De Verkeersonderneming en AKKA Architects aan bod. Een verrassend voorstel voor ‘De zorgzame stad’ is de terugkeer van de ANWB-praatpaal. Marc Andrews en Anne van Abkoude bedachten een nieuwe toepassing voor deze palen die tot voorkort langs de snelwegen stonden: een herkenbaar aanspreekpunt in de stad voor ouderen met beginnende dementie.

Clean Energy Challenge

Tijdens de DDW organiseert de Embassy of Urban Transformation een afwisselend programma met talks en workshops, bedoeld om burgers, beleidsmakers en innovators met elkaar in gesprek te brengen over dilemma’s rondom stedelijke ontwikkeling en de rol van ontwerpers.

Op dinsdag 23 oktober staat het programma in het teken van de Clean Energy Challenge van het designplatform What Design Can Do. In deze wereldwijde challenge worden designers uitgedaagd ideeën aan te dragen voor energievraagstukken in vijf wereldsteden: Delhi, Nairobi, São Paulo, Mexico Stad en Amsterdam. Deze dag kan iedereen die wil deelnemen aan deze challenge tijdens een workshop zijn of haar concept onder begeleiding van A/BZ verder uitwerken.

Debat

Het avondprogramma op dinsdag (20:00-21:30 uur) in samenwerking Distributed Design Market Platform en gecoördineerd door Pakhuis de Zwijger uit Amsterdam, sluit hierop aan. In een talkshow gaat het met verschillende gasten over duurzame energiebronnen in de stad. Te gast is onder anderen het 3D-metaalprintbedrijf MX3D van ontwerper Joris Laarman, onder meer bekend van de 3D-geprinte stalen brug over een gracht in Amsterdam.  

Op donderdagochtend 25 oktober van 10:00-12:00 uur vindt een debat plaats met Rijksbouwmeester Floris Alkemade, architect en stedenbouwkundig ontwerper, en Vera Winthagen, strategisch designconsultant bij de gemeente Eindhoven. Door gebruik te maken van Design Thinking helpt Winthagen maatschappelijke uitdagingen in de stad op een andere manier op te lossen.

Magazine

De leefomgeving van onze toekomst

28.09.18
Ruimtelijk Circulair

Workshops

Elke werkdag tijdens de DDW is er in de Embassy of Urban Transformation een workshop inclusief designtour waarin vertegenwoordigers van innovatieafdelingen, beleidsmakers en ondernemers kennis maken met Design Thinking, user-centered design en ‘learning by doing’. Deelnemers ontwikkelen tijdens deze door A/BZ geleide workshops nieuwe vaardigheden en verfrissende ideeën om steden toekomstbestendig te maken.

Elke dag is een van de thema’s uit de expositie het uitgangspunt. De designtour brengt de deelnemers langs de meest innovatieve en vernieuwende projecten die te maken hebben met het vraagstuk van die dag. Tijdens de workshop leren zij vervolgens innovatieve ideeën tot leven te brengen door gebruik te maken van de principes van Design Thinking. Men leert hoe een experiment op te zetten en ideeën te testen bij het publiek.

Kijk voor meer informatie en het volledige programma op www.makedesignwork.com/dutch-design-week-18

Wellicht ben je geinteresseerd in deze andere World Design Embassies?
All Embassies