Zoeken

Sluit zoeken
Magazine

Embassy of Health

19 October 2018

Of het nu gaat om serious games voor patiënten en zorgverleners of hacks van zorgtoepassingen, ontwerpers zijn op allerlei manieren actief voor de gezondheidszorg. De Embassy of Health laat met bestaande en meer speculatieve projecten zien hoe ontwerpers mede vorm geven aan onze gezondheid.

Ontwerpen voor chronische gezondheid

Een kunstmatige baarmoeder, een fiets die ook voor oudere, onzekere fietsers geschikt is en een game die tienermeisjes helpt de dood van een vader of broer te verwerken: drie voorbeelden van designinterventies die de bezoeker tegenkomt in de Embassy of Health. In de tentoonstelling ‘Chronic Health: If not us then who?’ in het Innovation Powerhouse op Strijp-T zie je hoe ontwerpers mede (de toekomst van) de gezondheidszorg vormgeven. Het aanvullende inhoudelijke programma met internationale sprekers, bijeenkomsten, workshops, maaksessies en expertmeetings gaat dieper in op de rol van ontwerpers in de gezondheidszorg.

Het begint met empathie

‘Ontwerpen voor de zorgwereld begint met empathie, het vermogen om te zien en te ervaren door de ogen van een ander’, zegt Sabine Wildevuur, programmaleider Care van Waag en curator van de Embassy of Health. Waag vormt samen met ontwerpbureau VanBerlo, Philips, Maxima Medisch Centrum, Dutch Design Foundation en U CREATE het samenwerkingsverband achter de ambassade. De zes organisaties brengen uiteenlopende perspectieven samen op het gebied van cross-overs tussen gezondheidszorg, design, wetenschap, technologie en kunst. Vorig jaar resulteerde dat al in de tentoonstelling ‘Chronic Health: Designing a Healthy Future’ tijdens de Dutch Design Week 2017, ondersteund door WDE en DDF.

Creatief en disruptief denken

Met de Embassy of Health stimuleren de zes partners het creatief en disruptief denken over de toekomst van de gezondheidszorg. Het programma van de ambassade beoogt burgers, patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers en anderen bewust te maken van de rol en het belang van design bij de ontwikkeling van innovatieve interventies in de zorg.

‘De ambassade is een open platform dat cross-oversamenwerkingen in de gezondheidszorg stimuleert’, zegt Wildevuur. ‘Het startpunt daarbij is empathie, een kwaliteit die juist bij ontwerpers goed is ontwikkeld. Op die manier ontwerpen we zinvolle, persoonsgerichte producten, diensten, ervaringen en systemen. Daarnaast is de ethiek van ontwerpen voor de zorg een aandachtspunt van de ambassade.’

Magazine

Social Design Route

07.10.18
DDW Routes

"Ontwerpen voor de zorgwereld begint met empathie, het vermogen om te zien en te ervaren door de ogen van een ander" - Sabine Wildevuur, Curator

Concreet en speculatief design

De eerste ambitie van de Embassy of Health is om mensen te informeren over de potentie van design thinking en designresearch in de gezondheidszorg. En om directe belanghebbenden te inspireren hoe dit ook daadwerkelijk in te zetten. Dit gebeurt onder andere via de tentoonstelling ‘Chronic Health: If not us then who?’, waarin de Embassy of Health met concrete en meer speculatieve designprojecten laat zien in welke richtingen de gezondheidszorg zich nu en in de nabije en verre toekomst (mogelijk) beweegt.

De expositie besteedt bijvoorbeeld aandacht aan de mogelijkheden van het hacken van zorgtoepassingen zodat je zelf de controle houdt. Ook gaat het over designers, makers, zorg- en tech-professionals die samen zélf zorgtoepassingen maken in MakeHealth Live! De tentoonstelling toont verder voorbeelden van persoonlijke digitale fabricatie (zoals 3D-printen), applied gaming, activerende programma’s en andere vernieuwende producten en diensten die kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren. De getoonde projecten geven aanleiding tot discussies over bestaande en futuristische ontwikkelingen in de zorg.

Inhoudelijk programma

Een logische tweede doelstelling van de ambassade is om co-creatie in de zorg te faciliteren en de juiste partners bij elkaar te brengen om tot verrassende innovaties te komen. Op de lange termijn hoopt de ambassade daarmee te bereiken dat design thinking en designresearch onderdeel worden innovatie in de zorg en de beleidsvorming rondom de gezondheidszorg. Op die manier zorgen we dat de volgende generatie zorgaanbieders en -gebruikers goed is uitgerust om toekomstige gezondheidsuitdagingen het hoofd te bieden.

Het inhoudelijke programma van de Embassy of Health biedt de noodzakelijke verdieping om de geesten rijp te maken voor die doelstelling. De ambassade-partners organiseren een tiental inhoudelijke sessies, waarvan een deel open is voor het publiek en een deel expertmeeting. Deze bijeenkomsten variëren van workshops, maaksessies en expertmeetings tot seminars met internationale sprekers.