Zoeken

Sluit zoeken
Magazine

One size won't fit all

05 July 2021

3 min. leestijd

Project by Studio Corvers <br /> ©Evita Copier
Het overkoepelende thema van Dutch Design Week (DDW) 2021, The Greater Number, wordt ondersteund door 4 subthema’s. “One size won’t fit all’ gaat over de noodzaak van een inclusieve, diverse samenleving. Een besef dat langzaam groeit in de samenleving.

Een inclusieve samenleving is een samenleving die inzet op de participatie van iedereen, waarin elke burger een aandeel heeft en waar de notie van wederkerigheid centraal staat. Iedereen voelt zich er gezien en gerepresenteerd. In Nederland zien we dit als vanzelfsprekendheid, maar uit de praktijk blijkt het tegendeel. In hoeverre is de Tweede Kamer bijvoorbeeld een evenredige en gelijkwaardige representatie van de samenleving als deze grotendeels bestaat hoogopgeleide witte mannen en vrouwen? En in hoeverre kunnen zij de wetten en regels voor het land maken wanneer de samenleving zoveel meer is dan één homogene groep? Een discussie die in de maatschappij breed wordt gevoerd, maar in de ontwerpsector slechts mondjesmaat.

Meer weten?

Ontwerpers Wouter Corvers, Miao Li and Christina Michael vertellen hoe zij omgaan met inclusiviteit en diversiteit in hun werk.

Bekijk de video

Witte man is dominant

De Nederlandse ontwerpwereld kent veel overeenkomsten met de Nederlandse politiek. Ontwerpers met een niet-westerse culturele achtergrond, vrouwelijke ontwerpers, ontwerpers uit lagere economische klasse, en ontwerpers met een fysieke beperking zijn ondervertegenwoordigd. De sector wordt nog altijd sterk gedomineerd door één specifieke groep, namelijk hoogopgeleide witte mannen. Een specifieke groep die wel ontwerpt voor een zeer diverse samenleving. Zij ontwerpen de producten die iedereen gebruikt, maar die niet altijd passen bij de identiteit, levensstijl of culturele achtergrond van de gebruiker.

Producten en systemen voor en door mannen

Het besef groeit dat ontwerp veel minder neutraal en objectief is, dan veelal wordt aangenomen. Producten zijn niet waardenvrij, maar dragers van verhalen en betekenis. Opvattingen over symboliek en esthetiek als kleur en vorm verschillen per cultuur. Het ontwerpproces is te complex voor één one-size-fits-all ontwerp. Het is dan ook belangrijk om verschillende doelgroepen bij het ontwerptraject te betrekken, maar misschien nog veel belangrijker om meer diverse ontwerpers aan het roer te zetten van ontwerpprocessen. Want design is nog lang niet de open discipline die het veelal pretendeert te zijn.

Diverse ontwerpers aan het roer

Het besef groeit dat ontwerp veel minder neutraal en objectief is, dan veelal wordt aangenomen. Producten zijn niet waardenvrij, maar dragers van verhalen en betekenis. Opvattingen over symboliek en esthetiek als kleur en vorm verschillen per cultuur. Het ontwerpproces is te complex voor één one-size-fits-all ontwerp. Het is dan ook belangrijk om verschillende doelgroepen bij het ontwerptraject te betrekken, maar misschien nog veel belangrijker om meer diverse ontwerpers aan het roer te zetten van ontwerpprocessen. Want design is nog lang niet de open discipline die het veelal pretendeert te zijn.

Om producten echt aan te laten sluiten bij alle groepen in de samenleving moeten we naar een groter aantal diverse en inclusieve makers. Niet alleen als het gaat over gender, maar ook culturele en seksuele diversiteit, en ontwerpers met een beperking. Alleen door een meer evenwichtige en reële representatieve samenstelling van het designveld, kunnen er daadwerkelijke inclusieve producten ontworpen worden.

One size won’t fit all is een pleidooi voor een meer divers en inclusief ontwerpveld. Een pleidooi voor een groter aantal ontwerpers met een diverse en inclusieve achtergrond. Tijdens DDW21 wordt dit pleidooi niet alleen gedaan door een uitgebreide presentatie van werk dat daadwerkelijk inclusief en divers is, maar ook door een actieve vorm van samenwerking tussen zeer diverse groepen uit de samenleving en DDW.

Heb je werk of een samenwerking die aansluit op dit subthema en interesse in deelname aan DDW21? Neem dan contact op met Head of Programme DDW Jorn Konijn.

The Greater Number: de zoektocht naar het betere aantal

Is de weg die we na de coronacrisis op willen gaan, dezelfde als die we de afgelopen decennia hebben bewandeld? Een vraag die veel mensen zich het afgelopen jaar stelden. Meer mensen vinden dit het moment voor een grote verandering en nieuw perspectief. Ze willen breken met de blinde focus op economische groei en zijn toe aan een aangepast systeem met meer focus op welzijn en geluk. Om de rol van ontwerpers te onderzoeken in de zoektocht naar dat nieuwe systeem, kiest Dutch Design Week (DDW) in 2021 voor het overkoepelende thema The Greater Number: de zoektocht naar het betere aantal. Met dit thema roept DDW op tot minder. En daar waar minder niet de beste oplossing is, naar méér maar beter. In 4 subthema’s verkennen we verschillende invalshoeken van deze zoektocht en we nodigen het ontwerpveld uit hierop te reflecteren met een deelname aan DDW21.