Zoeken

Sluit zoeken
Ga naar vorige pagina

Meld je aan voor persaccreditatie

Bedankt voor je interesse om verslag te doen van Dutch Design Week. De 23e editie vindt plaats van 19 t/m 27 oktober in Eindhoven, Nederland.

Persaccreditatie voor Dutch Design Week (DDW) is beschikbaar voor journalisten van alle media typen (print, online, (web)tv, radio, podcasts, fotografie) en PR-agenten van ontwerpers, studio's en merken die deelnemen aan DDW24.

Mensen met een persaccreditatie voor DDW24 krijgen toegang tot alle locaties, lezingen en congressen, perstours (afhankelijk van beschikbaarheid) en (geselecteerde) netwerkevents.

Accreditatieprocedure

Om persaccreditatie aan te vragen heb je een officiële brief (PDF of JPEG) nodig van je opdrachtgever / redacteur, waarin je opdracht voor verslaglegging van Dutch Design Week wordt bevestigd.

Ben je freelance journalist? Dan hebben we een opdrachtbevestiging van een mediakanaal nodig. Dit geldt ook voor fotografen en videografen. Spec-fotografie, portfoliofotografie en persoonlijke website-fotografie beschouwen we niet langer als geldige opdrachten. Foto's die zonder opdracht tijdens DDW zijn gemaakt, mogen zonder toestemming van de exposant of de organisator niet openbaar worden gemaakt of aan derden worden verkocht.

Terugkerende journalisten

Vanaf april 2024 kun je inloggen op je My DDW-account en persaccreditatie aanvragen door PRESS te selecteren in het menu aan de linkerkant. Volg de stappen en vul het formulier in. Houd er rekening mee dat ook terugkerende journalisten vanaf nu een opdrachtbevestiging moeten voorleggen.

Accreditaties voor nieuwe bezoekers

Journalisten en mediamakers die DDW voor het eerst bezoeken, moeten eerst een My DDW-account aanmaken. Zorg ervoor dat je ‘Media Professional’ selecteert in het proces om toegang te krijgen tot het persaccreditatieformulier. Na het voltooien van je My DDW-account kun je persaccreditatie aanvragen: Selecteer PRESS in het menu aan de linkerkant en start je accreditatieproces.

Accreditatiecriteria en richtlijnen 

Tijdens het online accreditatieproces word je gevraagd ondersteunende documenten te uploaden. Hieronder vind je de vereisten voor verschillende soorten verslaglegging.

Print en online media

 • Gelieve een officiële bevestigingsbrief (PDF of JPEG) van jouw toewijzende redacteur te verstrekken waarin jouw opdracht om het festival te verslaan wordt bevestigd. Geef informatie over het type, de omvang en de publicatiedatum van de geplande dekking op DDW.
 • Terugkerende journalisten kunnen ook eerdere gepubliceerde berichtgeving over DDW uploaden.
 • Indien van toepassing, geef dit ook aan voor andere mediatitels waarvoor je DDW wilt dekken.

Radio, podcasts & (web)TV

 • Gelieve een officiële bevestigingsbrief (pdf of jpeg) van je opdrachtgever / redacteur te verstrekken waarin jouw opdracht om verslag te doen van Dutch Design Week wordt bevestigd, met vermelding van de intentie om deze verslagen uit te zenden en met informatie over het programma (waaronder kanaal, frequentie, datum en tijd van de uitzending(en)), namen en functies van de te accrediteren collega’s.
 • Elke collega moet individueel accreditatie aanvragen; de bevestigingsbrief met de hierboven vermelde informatie mag dezelfde zijn.

Fotografie

 • Gelieve een officiële bevestigingsbrief (pdf of jpeg) van je toewijzende redacteur of opdrachtgever te verstrekken, waarin je opdracht om verslag te doen van Dutch Design Week wordt bevestigd, met vermelding van de intentie om te publiceren.

Persbureau / persagent

 • Gelieve een officiële bevestigingsbrief (pdf) te verstrekken van de eindverantwoordelijkevan jouw bureau en/of de deelnemende studio of ontwerper, met daarin alle informatie over degene die je  vertegenwoordigt op DDW24.

Houd er rekening mee dat:

 • Van geaccrediteerde journalisten wordt verwacht dat zij Dutch Design Week vooraf aankondigen en verslag uitbrengen via hun opdrachtgevende medium.
 • Stuur je gepubliceerde verslag van DDW zo snel mogelijk naar press@dutchdesignfoundation.com. We behouden ons het recht voor om vernieuwing van accreditatie (gedeeltelijk) te baseren op de ontvangst van de verslaglegging.
 • Verzoeken om accreditatie worden alleen in behandeling genomen als ze zijn ingediend via dit officiële proces, via het online formulier. Verzoeken per e-mail of walk-up verzoeken tijdens DDW kunnen niet worden gegarandeerd.
 • Alleen actief publicerende media komen in aanmerking voor referenties. Influencers, analisten, marktonderzoekers, trendwatchers, marketing-/reclamebureaus, brand content producers, galeristen, deelnemers, etc. vallen niet onder de DDW-definitie van publicerende media. Als je in deze categorie valt, maar een verslag legt in opdracht van een media outlet die voldoet aan onze kwalificaties, ontvangen we graag een officiële opdrachtbevestiging / brief van jouw redacteur of opdrachtgever.
 • Persaccreditatie wordt van geval tot geval bekeken en is niet gegarandeerd. DDW behoudt zich het recht voor om accreditatie goed te keuren of te weigeren. Deze beslissing is definitief; er kan geen beroep tegen worden aangetekend.