Zoeken

Sluit zoeken
Women & Design - Market and talks

Women and Design Talks

Het gynaecologisch onderzoek als een empowerende ervaring

In het onderdeel ‘Woman and Design Talks’ gaat sociaal onderzoekster Françoise Molenaar - die voor De Correspondent een aantal artikelen schreef over dit thema - in gesprek met artsen, designers en systeem-veranderaars over de vraag hoe de vrouwelijke medische ervaring verbeterd zou kunnen worden.

Panel 1: Empowered gynaecologisch onderzoek (zondag 22 oktober 2023)

Veel vrouwen ervaren pijn of hebben een anderszins onprettige ervaring vrouwen bij standaard gynaecologische ingrepen zoals het uitstrijkje of het plaatsen van een spiraaltje. Welke aspecten zouden er verbeterd zouden kunnen worden en hoe kunnen design-oplossingen vrouwen in staat stellen om meer de regie te pakken over hun ingreep en zelf meer te ontspannen gedurende hun behandeling?

-Prof. Dr. Toine Lagro-Janssen - Hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen Radboud UMC
-Monique Wüst - Gynaecoloog Saxenburg MC
-Zoë Sluisdom - Social Designer Afdeling Buitengewone Zaken
-Puck Wijdeveld - Student at HKU Bachelor Design for Change and Innovation

Panel 2: Traumasensitief gynaecologisch onderzoek (dinsdag 24 oktober 2023)

Veel vrouwen dragen een trauma mee in het bekkengebied. Te denken valt aan seksueel trauma maar ook het hebben van een negatieve bevallingservaring. Hoe kan de arts trauma-sensitief te werk te gaan zodat vrouwen niet (verder) getraumatiseerd uit hun ingreep komen? Welke design-oplossingen zijn er mogelijk en hoe navigeer je het spanningsveld tussen sensitief te werk willen gaan en de (vermeende) noodzaak om professionele afstand tot de patiënt te bewaren.

-Hanneke Bolt - Arts-seksuoloog Erasmus MC
-Daphne van der Putten - Directeur Dana Centrum, Verloskundige, Grondlegger Integral Pelvic Therapy®
-Nienke Helder - Design professional in sexual and reproductive health
-Lotte Vergouwen - Programme Leader Creative Transformation Platform HKU

Panel 3: Beter bevallen (donderdag 26 oktober 2023)

Bevallen is een van de meest basale processen die er bestaat. Maar omdat arts noch ouder een baby wil verliezen is bevallen ook een proces dat vaak geregeerd wordt door protocollen en ingrepen. Maar weten wanneer je juist niet moet interveniëren, of op basis van welke (mogelijk discriminerende) aannames je dat doet, is even belangrijk. Hoe ‘ontwerp’ je een bevalproces waar ruimte is voor ‘niets doen’?

-Prof. Dr. Ank de Jonge - Hoogleraar Verloskundige Wetenschap Amsterdam UMC
-Bahar Goodarzi - Postdoctoraal onderzoeker Verloskundige Wetenschap Amsterdam UMC
-Stefanie Bakker - Illustrator and designer
-Olga van Lingen - Social Designer Buikpraat

Steentjeskerk (Eindhoven)
Tijd: 15:30-17:00
Locatie: Sint Antoniusstraat 5, 5616 RT Eindhoven
Toegang: gratis
Een plekje reserveren: Mail womendesign@outlook.com

Over Françoise Molenaar

Tijdens de Women & Design Talks (georganiseerd door Charis Stephanie Bakker) ga ik tijdens een drietal panels in gesprek met artsen, designers en systeem-veranderaars over de vraag hoe de vrouwelijke medische ervaring verbeterd zou kunnen worden en wat voor design-oplossingen er mogelijk zijn.