Zoeken

Sluit zoeken
Embassy of Inclusive Society

(Archief) Lorem Ipsum

Hoe bieden we ruimte aan de verschillende behoeften van verschillende lichamen?

Dit project was onderdeel van DDW 2023
Overview Lorem Ipsum, Van Abbemuseum. — © Photo: Almicheal Fraay

De installatie 'Lorem Ipsum' maakt belangrijke richtlijnen en adviezen zichtbaar voor een toegankelijke en inclusieve presentatie. Op welke hoogte moet je een kunstwerk presenteren zodat mensen in een rolstoel het ook goed kunnen zien? En welke tekstkleur zorgt ervoor dat iedereen de informatie goed

Over Lorem Ipsum

Lorem ipsum is een tijdelijke opvultekst. Het komt uit het Latijn en wordt door ontwerpers gebruikt in het ontwerpproces. Bijvoorbeeld tijdens het maken van de lay-out van een boek.

De installatie 'Lorem Ipsum' maakt belangrijke richtlijnen en adviezen zichtbaar voor een toegankelijke en inclusieve presentatie. Op welke hoogte moet je een kunstwerk presenteren zodat mensen in een rolstoel het ook goed kunnen zien? En welke tekstkleur zorgt ervoor dat iedereen de informatie goed kan lezen?

Toegankelijkheid betekent leren te ontwerpen voor iedereen. Dit is een proces: het houdt in dat je keuzes maakt terwijl er altijd ruimte is voor verbetering. Met dit werk nodigt de Embassy of Inclusive Society het publiek, makers en culturele instellingen uit om na te denken over toegankelijkheid. En om samen te bekijken hoe verschillende lichamelijke ervaringen een plaats kunnen krijgen door middel van ontwerp.

Over de makers

'Lorem Ipsum' is geïnitieerd door Shay Raviv en is het resultaat van onderzoek door het Embassy-team naar toegankelijkheid en inclusiviteit. Het concept en de inhoud werden ontwikkeld in samenwerking met Marleen Hartjes. De installatie werd ontworpen door The Anderen (Karin Fischnaller) en gerealiseerd door Bruns. 'Lorem Ipsum' bouwt voort op eerder onderzoek naar inclusiviteit dat van 2015 tot 2022 is uitgevoerd bij het Van Abbemuseum. In 'The Multi-Sensory Museum' werkte een breed team aan een toegankelijker museum.

Overzicht richtlijnen

In de installatie zijn ruimtelijke en grafische richtlijnen verwerkt, onder meer uit de toolkit ‘Museum Open U’, waaronder:

— Ruimte rondom en toegang tot objecten
— Plaatsing van informatie:
— A tekst: introductietekst
— B tekst: citaten of extra informatie (eventueel)
— C tekst: titelkaartjes
— Bewegwijzering
— Typografie
— Taal
— Kleurcontrasten
— Licht
— Tactiele ervaring (aanraking)
— Auditieve informatie (gehoor)
— Zitten en rusten
— Akoestiek (geluid)

Andere deelnemers

Embassy of Inclusive Society

Vorige Volgende

Andere deelnemers

Embassy of Inclusive Society